Nye ERFA-grupper om jagt, vildt eller naturpleje

Udgivet d. 11-01-2017

Få sparring, ideer og gode råd fra ligesindede i en af de to nye ERFA-grupper, der nu udbydes.

Vælg mellem ”natur, vildt og jagt” eller ”naturpleje”. Formålet med at deltage i en ERFA-gruppe er at skabe netværk med andre med interesse for natur.

Natur, vildt og jagt

Den ene gruppe er målrettet folk, der særligt går op i vildt og jagt.

Gruppen består typisk af otte deltagere, som har forskellige baggrunde som eksempelvis landmænd, skovejere, aktive jægere eller entreprenører. Vi mødes fire gange om året, og medlemmerne er selv med til at forme indholdet af gruppens aktiviteter.

Møderne kommer til at bestå af:

  • Besøg hos de enkelte medlemmer af ERFA-gruppen
  • Inspirationsture hos store natur- og jagtejendomme, hvor der arbejdes

professionelt med natur- og vildtpleje

ERFA-gruppen vil typisk beskæftige sig med emner som:

Målrettet natur- og vildtpleje, forvaltningsplaner, udsætning af fuglevildt, jagt og vildtadministration, jagtudlejning og relevant lovgivning.

SAGROs natur- og vildtrådgiver, Rasmus Filsø Løbner, koordinerer møderne og deltager med faglige oplæg.

Prisen for et års deltagelse er 1.500 kr. Det dækker fire møder af tre timers varighed. Deltagelse af flere medlemmer fra samme bedrift er 500 kr. per ekstra medlem.

Tilmeld dig ERFA-gruppen hos Rasmus Filsø Løbner på tlf. 20 80 82 20.

Tilmeldingsfristen er senest d. 5/2 2017.

Naturpleje

Den anden nye ERFA-gruppe fokuserer på at skabe vidensdeling og erfaringsudveksling i netværk med andre, der er involveret i naturpleje.

Vi mødes fire gange om året, og medlemmerne er selv med til at forme indholdet af gruppens aktiviteter.

Møderne kommer til at bestå af:

  • Besøg hos de enkelte medlemmer af ERFA-gruppen
  • Inspirationsture hos naturplejere udenfor gruppen

Desuden kan ERFA-gruppen beskæftige sig med afgræsningsstrategier, rydning, foldskifte, racevalg,

giftige planter, HNV-værdier, tilskudsordning og krav og optimering af MVJ-tilskud. Det er også planen, at sætte fokus på, hvordan der kan skabes gode kår for sommerfugle, orkideer osv.

SAGROs naturrådgiver, Anne Robenhagen Ravnshøj, koordinerer møderne og deltager med faglige oplæg.

En ERFA-gruppe består typisk af otte personer. Prisen for et års deltagelse er 1.500 kr., og det indeholder fire møder af tre timers varighed. Deltagelse af flere medlemmer fra samme bedrift 500 kr. per ekstra medlem.

Tilmeld dig ERFA-gruppen hos Anne Robenhagen på tlf. 51 30 96 97.

Tilmeldingsfristen er senest d. 5/2 2017.

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rasmus Filsø Løbner Teamkoordinator natur 96 29 66 36 22 80 82 20
Rasmus Filsø Løbner


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere