Ti borgmestre står bag minkbranchen

Udgivet d. 14-10-2020

Ti midt- og vestjyske borgmestre bag åbent brev til regeringen omkring håndteringen af smitte i minkbesætninger

 

 

Ti borgmestre inden for det område hvor SAGRO og ejerforeningerne bag arbejder, står bag et åbent brev til regeringen.

Heri påpeges de udfordringer, som håndteringen af smitten med Covid-19 i branchen skaber.

Hele teksten følger her:

Minkavlere og borgere i en lang række berørte kommuner i det midt- og vestjyske er i disse dage ramt af stor usikkerhed omkring Covid-19 i minkbranchen og regeringens håndtering heraf.

Situationen er alvorlig på kort sigt, hvilket også er dokumenteret i medierne de seneste uger. Men fremtiden for minkbranchen og selve genrejsningen er bestemt også i stor fare, hvilket vil være en erhvervsmæssig katastrofe for vores kommuner.

Vi borgmestre nærer en reel frygt for minkerhvervets eksistensgrundlag og vil gerne appellere til, at den nuværende aflivningsstrategi af raske besætninger indenfor 7,8 km zonen straks justeres, ellers mister vi mange veldrevne virksomheder og personlige livs værker.

Regeringens strategi indebærer, at ikke alene minkene på de smittede farme, men samtlige mink i en zone på 7,8 km omkring den smittede farm skal slås ned. En håndtering, som både mangler faglig begrundelse og samtidig risikerer at knuse en branche med mange arbejdspladser og en årlig eksport på ca. 5 mia. Mink-branchen beskæftiger sammen med følgeindustrien flere tusinde personer hvoraf en stor del kommer fra vores kommuner.

Zoner på 7,8 km ødelægger erhvervets fremtid

Regeringens egne eksperter fastholder, at virus ikke spredes via luften, ligesom der ikke er dokumenteret smitte i en afstand større end ca. 1-2 meter fra de smittede mink og dermed heller ikke udenfor hegnet på farmene.

Minkbranchen anerkender sit medansvar for den humane sundhed, men der mangler ganske enkelt fagligt belæg for 7,8 kilometer-zonen. Den betyder, at millioner af helt raske dyr skal aflives, hvilket har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger.

Det vil virke langt mere hensigtsmæssigt og mindre gennemgribende for både mennesker og mink, hvis man i stedet for nedslagtning af raske dyr, tester dyrene mere intensivt i zonerne omkring de smittede farme. Det er vigtigt at bevare raske og immune dyr til den fremtidige avlsstamme.

 

I ny-smittede farme vil en effektiv og billig måde at stoppe smittespredningen fra de øvrige inficerede farme være, at slå en ring om den smittede farm, hvor avleren, hans familie og ansatte holdes i karantæne. Hermed vil smitten ud af farmen begrænses mest muligt. Samtidig vil avleren efter karantæneperioden have en avlsbestand af mink tilbage på sin farm, som har antistoffer mod Covid-19. En sådan bestand kan bruges til at retablere en modstandsdygtig besætning, hvorimod dyr uden antistoffer risikerer at blive smittet af mennesker.

Med den hastighed, aflivningen af mink foregår i øjeblikket på de smittede farme, vil fødevare- og beredskabsstyrelsen ikke have tilendebragt aflivningerne, inden minkene bliver kønsmodne, hvilket er et stort dyrevelfærdsmæssigt problem. Kønsmodne mink kan ikke gå sammen, hvilket vil skabe uløselige pladsproblemer, og det er i følge lovgivningen om beskyttelse af pelsdyr netop heller ikke lovligt af hensyn til dyrevelfærden. 

Hvis der fortsat følges en strategi om, at de ny-inficerede farme skal slås ned, skal det ske straks. Arbejdet bør overlades til personer, der til daglig arbejder på farmen og har et indgående kendskab til aflivning og løbende er efteruddannet heri. Det er både langt billigere og dyreværnsmæssigt uden de samme problemer, som vi ser nu, hvor personer uden kendskab til omgang med mink udfører arbejdet. Det må desuden gøre indtryk, når det arbejde som 2-3 personer normalt kan udføre på en dag, kan beskæftige op til 65 personer.

(Efterfølgende er ovenstående ønske delvist opfyldt. red.)

Hvordan forløber et typisk smitteforløb med Covid-19?

Hos mink viser smitten sig ofte i en nedgang i ædelyst og enkelte dyr med besværet vejrtrækning. Dødeligheden stiger marginalt, mens langt hovedparten af minkene virker upåvirkede af smitten.

Smitten spreder sig hurtigt til hele farmen, hvor situationen dog er normaliseret efter 1-2 uger, og dyrene formodes herefter ikke at smitte. De smittede dyr vil danne antistoffer, som sikrer mod nye infektioner med Covid-19 og vil udgøre den fremtidige avlsstamme.

Begræns smitten og samfundstabet på én gang

Minkbranchen indtager en ansvarlig position og vil være med til at løse udfordringerne omkring Covid-19 og minkbranchen. Lige nu er der dog brug for en kursændring af aflivningsstrategien, så beslutninger og initiativer udføres fagligt, sagligt, velovervejet - og ikke mindst hurtigt.

Med den nuværende strategi, hvor raske dyr i zoner og besætninger, som er blevet raske igen og har dannet antistoffer, aflives, er der intet avlsmateriale tilbage om 1-2 år. Danske avlsdyr er de mest forædlede i verden, og det vil tage 10-15 år at komme tilbage på samme niveau igen.

Regeringen har afsat 500 millioner til aflivning af 1 million dyr i Nordjylland – dvs. 500 kr./dyr. Med den nuværende smittespreding er er der i dag tale om næsten 5 mio. mink, der skal aflives, hvilket medfører udgifter, der snarere nærmere sig 2 – 2,5 mia. kroner.

Hertil kommer manglende eksport af skindene fra de aflivede dyr – et beløb der nærmer sig 1 mia. kroner.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til at:

  • Stop aflivning af raske og immune mink i en zone på 7,8 km og test i stedet minkene på disse farme intensivt.
  • Slå effektiv ring om de smittede farme, hvor avlerne og familierne holdes i karantæne til smittefaren, er drevet over, og farmene er testet fri for virus.
  • Undgå at aflive mink, som har dannet antistoffer mod Covid-19, da de formentlig er mere modstandsdygtige overfor ny-smitte.

 

Ikast Brande/Ib Lauridsen              Holstebro/H.C. Østerby                Struer/Niels Viggo Lynghøj

Lemvig/Erik Flyvholm         Ringkøbing-Skjern/Hans Østergaard         Varde/Erik Buhl

Esbjerg/Jesper Frost      Vejen/Egon Fræhr       Billund/Ib Kristensen 

Hedensted/Kasper Glyngø                                                                                                                                


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere