1000 km Faunastriber på fem år

Udgivet d. 26-06-2020

Masser af Faunastriber til gavn for dyrelivet

SAGRO har været med i projektet Faunastriber siden starten for fem år siden. Vi har blandt andet haft dialog med kommuner og landboforeninger, og koordinerer såningen af Faunastriberne ude hos landmændene.

Og interessen for frivilligt at få sået faunastriber ved markerne er stor blandt de jyske landmænd. Siden projektets start i 2015 er der nu sået 1000 km af de farverige striber á tre meters bredde alene i det midt- og vestjyske område. Hvis man lægger faunastriberne ud i én meters bredde, vil det dække en strækning hele vejen fra Skagen til Nordafrika.

 

Formålet med at etablere Faunastriber er at hjælpe de dyr, der lever tæt på vores marker. Det drejer sig blandt andet om insekter, fugle og pattedyr, som kan søge føde og skjule sig i de mange faunastriber.

Bag projektet står landboforeningerne i SAGROs område, som har skabt en konstruktiv dialog hen over kommunegrænser og samarbejde på tværs af foreninger med vidt forskellige interesser. Blandt andet er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks biavlerforening, Danmarks Jægerforbund og otte kommuner med i samarbejdet.

Her under er fordelingen af de faunastriber, som er blevet etableret i det midt- og vestjyske område alene i 2020:

Holstebro og Struer Kommuner: 81 km

Herning Kommunen: 73 km

Varde og Esbjerg Kommuner: 25 km

Billund og Vejen Kommuner: 15 km

Ringkøbing-Skjern Kommune: 12 km

I alt 206 kilometer

Frøblandingen, som bliver sået ud, er en flerårig blanding, så ud over de faunastriber, som er etableret i år, står der rigtig mange faunastriber rundt omkring som er blevet etableret tidligere år.

HUSK at følge Faunastriber på Facebook og Instagram.

FAKTA:

  • Faunastriberne indeholder 10 forskellige plantearter, blandt andet rødkløver, honningurt, boghvede, kællingetand, solsikke og cikorie
  • De fleste Faunastriber er svære at se, fordi de er placeret et stykke væk fra vejene, men der bliver også placeret nogle mere synligt langs vejene.
  • Faunastriberne er flerårige, og gavner derfor dyrelivet over en lang periode.
  • Ideen til faunastriberne stammer fra Herning-Ikast Landboforening og har nu bredt sig til det meste af Danmark.
  • Kommunerne, der bidrager til projektet i midt- og vestjylland er: Herning, Holstebro, Struer, Vejen, Billund, Ringkøbing-Skjern, Varde og Esbjerg kommuner.
  • Flere end 300 landmænd har deltaget i projektet i det midt- og vestjyske område.

I jubilæumsåret 2020 er der brygget en øl der indeholder planter fra Faunastriberne. Øllen kommer jer landmænd til gode der har fået sået Faunastriber ved markerne. Hent 2 flasker af den gode bryg kvit og frit i dit lokale SAGRO-hus.

Det er selvfølgelig også altid en god idé at plukke en buket Faunastriber med hjem til kæresten eller konen.

 

Vil du vide mere om Faunastriberne

Kontakt os

Rasmus Filsø Løbner Teamkoordinator natur 96 29 66 36 22 80 82 20
Rasmus Filsø Løbner


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere