Så er det tid at tilmelde sig Faunastriber

Udgivet d. 09-02-2024

Støt op om projektet der nu kører på niende år og gavner både naturen og landbrugets image

Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner, kommer fra Herning-Ikast Landboforening.

Jens Simonsen, medlem af bestyrelsen for Herning-Ikast Landboforening og idémand i projektet tog i 2014 kontakt til bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, for at starte en dialog om et fælles projekt til gavn for den danske natur. Parterne blev hurtigt enige om, at samarbejdet skulle handle om at gøre noget til gavn for faunaen i det åbne land.

 

Jens Simonsen tog initiativet til Faunastriber for ni år siden

Siden er projektet vokset betragteligt, så alle de 6 ejerforeninger i SAGROs område er med i projektet. Dermed er faunastriberne i den oprindelige form fordelt over et stort areal fra Struer i nord til Esbjerg i syd. Gennem årene er der sået flere tusinde kilometer af de farverige striber á tre meters bredde alene i det midt og vestjyske område.

 

Læs mere om Faunastriber og tilmeld dig her

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Emil Grøn Jensen Emil Grøn Jensen Naturrådgiver 96296628 61 67 82 38

Kontakt Emil, hvis du vil høre mere om projektet Faunastriber

 

Faunastriber gavner både insekter, fugle og dyr

Frøene bliver sået på dine arealer i april og maj

Faunastriber er flerårig, og bør derfor ikke pløjes ned efter kun et år


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere