Brandgode afgrøder ved Brande

Udgivet d. 18-06-2020

Planteavler Steffen Bjerre lagde marker til Herning-Ikast Landboforening og SAGROs markvandring

Planterådgiver Anette Møller Sørensen, SAGRO, fortæller fra kartoffelmarken

Herning-Ikast Landboforening og SAGRO inviterede i denne uge til markvandring hos Steffen Bjerre, Brande.

Her kunne de omkring 40 interesserede høre den nyetablerede landmand fortælle om strategierne for sin planteavl.

Steffen Bjerre overtog gården med succession i 2017 efter at have arbejdet på stedet et par år. Nu driver han det hele på egen hånd, dog med assistance i spidsbelastning fra indlejet medarbejder og med maskinstation.

I den lune aftenluft kunne man rundt om høre nogle af den halve snes vandingsmaskiner, der lige nu kører for fuld vandkraft. Og på alle markerne står afgrøderne godt.

Steffen Bjerre prioriterer kartoflerne – især når vanding er påkrævet.

Han har siden etableringen fået marker og parceller forholdsvist koncentreret, så det er praktisk håndterbart at flytte vandingsmaskinerne. Han kan således i dag vande alle kartoffelmarker på fire dage – godt belært af erfaringer fra sommeren 2018.

 

Ploven får fred

Mens vandingsmaskinerne får lov at arbejde for føden, tager han ploven i brug så lidt som muligt.

Han har god erfaring med dybdeharvning som alternativ. Han mener, at pløjningen er mere tidskrævende og dermed også en dyrere jordbehandling, så ploven kommer kun i brug i nødstilfælde.

Ud over kartoflerne, har han 174 hektar med vårbyg, og han har i denne uge afsluttet sprøjtningen her. Vårbyggen er sået i en tidligere kartoffelmark, hvor der kun ses mindre grad af spildkartofler.

Hans erfaring med vårbyg, er at han kan høste 62 tdr. i snit – dog med den undtagelse, at der i tørkeåret 2018 kun kunne høstes 46 tdr.

I vårbyggen kunne planterådgiver Anette Møller Sørensen, SAGRO desuden fortælle, at der endnu ikke er de store udfordringer med sygdomme, og at der generelt kun er set få tilfælde af skjoldpletter.

Det har da også kun været nødvendigt for Steffen Bjerre med én gang svampebekæmpelse – takket være en relativt kold marts.

I rug til halsen

I rugmarken, der stod næsten mandshøjt kunne Steffen Bjerre fortælle, at den var sået 25. september, dagen efter at de sidste kartofler var taget op.

Her var tilført 135 kg. N/hektar fordelt på 300 kg 27/4. I alt blev tilført 35 tons gylle.

Steffen Bjerre tager i øvrigt gylleanalyse af alle gylletanke, så han kender indholdet, der dels kommer fra biogasanlægget i Studsgaard samt fra en lokal kollega.

I foråret så marken med Steffens ord ”elendig” ud. Hans håb er, at kornet holder sig stående i modsætning til sidste år, hvor en tredjedel lå ned til høst.

Marken er præget af en vis mængde spildkartofler, men ikke mere end forventeligt.

Der ses en smule skælplet i bladene, men ikke nok til at iværksætte behandling.

 

Kartoflerne godt på vej

Også kartoflerne, som er Steffen Bjerres førsteprioritet, står godt med knolde på størrelse med en femkrone. Steffen Bjerre har omkring 100 hektar, hvor han leverer til kartoffelmelsfabrikkerne i Karup og Brande med stivelseskartofler som første prioritet.

Anette Møller Sørensen fremhævede, at kartoflerne var blevet godt etableret, og at der i kraft af en kold maj og våd jord kun ses ganske få nematoder og meget lidt svamp.

Den nyetablerede landmand, Steffen Bjerre, fortæller om strategierne for sin planteavl.

Fakta

Steffen Bjerre overtog ejendommen den 4. august 2017, efter at have været ansat i en periode hos den tidligere ejer.

Driver 353 ha, hvoraf de 106 ha er ejet og resten er forpagtet.

Leverer kartofler til Brande og Karup.

Korn sælges til foderstof.

Markplanen 2020:

  • 10 ha lægge-kartofler
  • 18 ha pulver-kartofler
  • 72 ha stivelses-kartofler
  • 174 ha vårbyg
  • 53 ha vinterbyg
  • 18 ha rug (hybrid)
  • 8 ha brak m.m.

 


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere