Corona og forsikring

Udgivet d. 21-03-2020

Dine forsikringer dækker typisk ikke tab og omkostninger på grund af Corona.

Corona-virus truer med at sende et stort antal mennesker i sygesengen eller karantæne i en periode, og derfor melder spørgsmålet sig hurtigt, om der er forsikringsdækning for de tab og ekstra omkostninger, det vil medføre.
Det korte svar er, at det er der ikke.


Landbrugsforsikringen
Landbrugsforsikringens driftstabsforsikring dækker kun tab, der skyldes en dækket skade som f.eks. brand eller storm på de forsikrede bygninger.


Sygedriftstabsforsikring
Mange landmænd har tegnet en sygedriftstabsforsikring for medarbejdere og ejer. Forsikringen dækker som udgangspunkt det driftstab og eventuelle ekstra omkostninger til vikarhjælp, der kan opstå, hvis de forsikrede rammes af sygdom eller ulykke. Dækningen træder i kraft efter 3 sammenhængende sygeuger.

I forhold til COVID-19, er dog det væsentlige forbehold, at forsikringen i flere selskaber ikke dækker som følge af epidemier eller pandemier. I andre dækker den ikke, hvis den syge har fået smitten ved indrejse til lande, hvor Udenrigsministeriet af hensyn til smitterisiko fraråder at rejse til.
Ved nytegning af sygedriftstabsforsikringen går der 6 måneder, før dækningen træder i kraft ved sygdom. Forud bestående sygdom dækkes ikke.
Forsikringen dækker ikke tab som følge af påbudt karantæne uden at der er påvist egen sygdom.


Sygedagpenge fra kommunen
Som en del af regeringens hjælpepakker kan selvstændige nu få lønrefusion eller sygedagpenge fra første sygedag, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes covid-19. Det gælder både, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes, at medarbejderen eller ejeren er ramt af smitten eller er anbefalet karantæne på grund af forhøjet risiko efter hjemkomst fra andre lande, hvor sygdommen huserer.

Kontakt

Peter Quitzau
Direktør

DLBR Forsikringsmægler A/S
Algade 76, 1., Vordingborg | www.dlbrforsikring.dk
5786 0281 | 4061 4987
Hovednr. 5786 0280 | petq@dlbrforsikring.dk


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere