"De landmænd, der endnu ikke har søgt, må hellere se at få det gjort"

Udgivet d. 09-06-2023

Task Force Markvand har forklaret situationens alvor til alle relevante kommuner, og mange af dem står nu klar til at ekspresbehandle ansøgninger fra landmænd.

Der arbejdes lige nu på højtryk for at informere kommunerne om behovet for øget vanding i markerne.

- Det er virkelig kritisk lige nu. Derfor har vi skrevet rundt til samtlige, relevante kommuner og informeret dem om, hvor alvorlig situationen er. Der er akut brug for, at vi kan få tilladelse til øget vanding, siger H.C. Gæmelke, der er formand for Task Force Markvand, som består af 16 medlemmer fra forskellige landboforeninger og landbrugsorganisationer samt SEGES Innovation og SAGRO.

Kommunerne udsteder ikke generelle tilladelser, og derfor er det op til hver enkelt landmand at søge om at få lov til at vande mere, end man oprindeligt havde fået tilladelse til. 

- I vores skrivelse har vi forklaret alvoren i situationen. Derfor er det vores håb, at kommunerne vil behandle ansøgningerne så hurtigt som muligt. Så de landmænd, der endnu ikke har søgt, må hellere se at få det gjort, siger han.

Hvis man overskrider grænsen for, hvor meget man må vande, kan man risikere at få fratrukket en vis procent af sin hektarstøtte. Hvor mange procentpoint, det drejer sig om, afhænger af flere ting, herunder om det var forsætligt eller som følge af uopmærksomhed.

Heldigvis ser det ud til, at mange kommuner allerede har lyttet til Task Force Markvand og andre, som gør et arbejde for at informere om situationens alvor. Således har Varde, Billund, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner alle meldt ud, at de står klar til at behandle ansøgninger fra landmænd bedst og hurtigst muligt. 

Markvand er - heldigvis - ikke drikkevand

Man har flere steder over de seneste år set fejlagtige beskyldninger om, at landbruget udtømmer grundvandsressourcerne, når der vandes. Her er det vigtigt at fortælle omverdenen og ikke mindst politikerne, at det er faktuelt forkert. For der er langt ned til drikkevandet, mens markvand tages fra de allerøverste lag.

Og det er disse øverste lag, der fyldes relativt hurtigt igen - særligt i områder, hvor behovet for vanding er størst, hvilket typisk er på de sandede jorder i Vestdanmark. Og dette fordi vandet hurtigere kan sive ned igennem den sandede jord. 

- Nok mangler vi akut vand lige nu. Men overordnet set regner det mere i Danmark, når man ser hen over et helt år. Og det er derfor, man ikke skal være bange for, at vi løber tør, siger HC Gæmelke.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut er den årlige nedbørsmængde steget drastisk fra gennemsnitligt 636 mm i 1874-1890 til 759 mm i 1991 - 2020 - det vil sige en stigning på mere end 120 mm. 

- I Taskforce Markvand gruppen arbejder vi fortsat på, at der så vidt det overhovedet er muligt skal være adgang til det vand, man har behov for til afgrøderne – i balance med hensyn til miljø og natur. Det går den rigtige vej, men det er vigtigt at vi fortsat får oplyst bredt om behovet og fordelene ved at vande. Særligt nu, hvor vejret er så ekstremt tørt, siger han.

I vores skrivelse har vi forklaret alvoren i situationen. Derfor er det vores håb, at kommunerne vil behandle ansøgningerne så hurtigt som muligt." - H.C. Gæmelke

Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere