Der er ny beskatning af landbrugs-og skovejendomme på vej

Udgivet d. 16-03-2023

Vurderingsstyrelsen begynder fra 11. april 2023 en fremrykket kategorisering af visse ejendomme.

Ejer du en ejendom der er vurderet som en landbrugsejendom, men som efter den nye ejendomsvurderingslov vil blive vurderet som en ejerbolig? Så vil du i løbet af foråret modtage et brev fra Vurderingsstyrelsen, om ændringen af din ejendoms kategori. Det samme gør sig gældende hvis du ejer en ejerbolig, som efter de nye regler vil blive kategoriseret som en landbrugsejendom.

 

Skattemæssige konsekvenser
Skifter din ejendom kategori vil det få nogle skattemæssige konsekvenser for dig som ejer. Skifter din ejendom kategori fra landbrug til ejerbolig vil ejendomsskatten (grundskylden) stige, da grundskyldspromillen vil ændres fra den lave ”landbrugspromille” på ca. 7 ‰ til den almindelige kommunale grundskyldspromille, som gennemsnitlig er 26 ‰ på tværs af alle kommuner i Danmark. Du vil som udgangspunkt kunne sælge din ejendom skattefrit.

Skifter din ejendom kategori fra ejerbolig til landbrug vil det betyde, at du ikke kan sælge hele ejendommen skattefrit men kun stuehusværdien. Din grundskyldspromille vil ændres fra den almindelige kommunale grundskyldspromille til den lave ”landbrugspromille” på ca. 7 ‰. Du vil altså opleve en lavere ejendomsskat.

 

Mulighed for at klage over kategorien og / eller vælge overgangsordningen
Der vil kun være 15 dages høringsfrist fra den dag, hvor du modtager brevet fra Vurderingsstyrelsen. Herefter vil Vurderingsstyrelsen sende en afgørelse. Samtidig med afgørelsen vil der være et tilbud om komme i overgangsordningen. Dette betyder at ejendommens kategori efter de gamle vurderinger fastholdes indtil ejendommen handles, eller hvis ejendommen bliver ændret i et omfang der gør, at ejendommen omvurderes (fx salg eller køb af jord).

F.eks. din ejendom er i dag vurderet som en landbrugsejendom. Du har nu fået brev fra Vurderingsstyrelsen. Efter de nye regler vil din ejendom nu vurderes som en ejerbolig. Vælger du at benytte dig af overgangsordningen betyder det, at Vurderingsstyrelsen forsat vil vurdere din ejendom som en landbrugsejendom, og derfor betaler du stadig ejendomsskat ud fra den lave grundskyldspromille. Ordningen vil bortfalde når du sælger ejendommen eller hvis ejendommen ændres, hvorefter ejendommen vil blive kategoriseret som en ejerbolig, og ejendomsskatten vil blive opkrævet ud fra den almindelige grundskyldspromille.

 

Nye regler
De nye regler er ikke sort/hvid ift. at vurdere om ens ejendom vil skifte kategori. Vurderingsstyrelsen er kommet med nogle retningslinjer og grænseværdier, som ud fra en konkret vurdering vil afgøre ejendommens kategori.

Der skal foregå egentlig landbrugsdrift på ejendommen. Der skal således fx være tale om jord i omdrift og/eller erhvervsmæssig husdyrproduktion

Fastsættelse af ejendommens kategori ud fra bl.a: BBR-oplysninger, Matrikeloplysninger, Plandata, Zonestatus og ejendomsnoteringer.

Har du spørgsmål til de nye kategoriseringer, overgangsordningen eller andre generelle spørgsmål omkring de nye ejendomsvurderinger, så tag fat i din rådgiver. Vi står klar til at hjælpe.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Christian Dahl Bærentsen Christian Dahl Bærentsen Afdelingsleder Økonomirådgiver 96 29 67 55 23 71 72 91

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Mathias Hedegaard Mathias Hedegaard Økonomirådgiver, vurdering 96296761


Tilmelding til nyhedsbrev


Samarbejdspartnere