Dialog og samarbejde er altafgørende i projekter med lavbundsjorde

Udgivet d. 10-12-2021

En god proces i tæt dialog med landmændene er miljø- og naturrådgiver Anita Hingstmans største prioritet i et SEGES-projekt om udtagning af lavbundsjorde.

Udtagning af de organogene jorde kan gøre en positiv forskel for både klima, natur og vandmiljø. Arealerne, der tages ud af produktion, kan blive levested for en lang række vilde arter.

I bestræbelserne på at mindske udledningen af drivhusgasser og kvælstof er der i øjeblikket et stort fokus på vådområder og udtagning af lavbundsjorde. 

Potentialet for at skabe naturlig hydrologi på lavbunds- og humusrige jorde er stort, og i følge landbrugsaftalen er målet de kommende år at tage 100.000 ha lavbundsjord ud af drift. Et ambitiøst mål, som det vil kræve velvilje hos alle parter at nå.

Netop det at understøtte velviljen og få skabt en god dialog er meget afgørende for Anita Hingstman, miljø- og naturrådgiver hos SAGRO. Hun har beskæftiget sig meget med lavbundsjorde og er lige nu involveret i SEGES’ promilleprojekt ”Fremtidens anvendelse af organogene jorde”. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan lavbundsbundsområder i fremtiden kan udnyttes med fokus på klima, natur og produktion.

Som led i projektet har Anita Hingstman sammen med Varde Kommune fundet et stort tidligere mose-område ved Driftmose bæk nordvest for Agerbæk, som er velegnet til udtagning af lavbundsjorde. Selve undersøgelsesområdet fylder 73 ha, men det reelle projekt omhandler en mindre del heraf.

- I første omgang har vi holdt et indledende møde med lodsejerne samt en markvandring sammen med Varde Kommune, hvor lodsejerne har bidraget med deres viden om området og kendskab til dræn, grøfter og så videre, beretter Anita Hingstman.

Forundersøgelse giver afklaring
For den enkelte lodsejer er det naturligvis helt afgørende at få klarhed over, hvad et lavbundsprojekt kan have af betydning.

- Lodsejerne har sagt ja til, at kommunen må lave en forundersøgelse. Forundersøgelsen er ikke bindende for dem, men det giver et billede af hvad jordene også kan bruges til, og hvilke kompensationsmuligheder, der er, fortæller Anita Hingstman.

– Det handler meget om at have en god proces sammen med landmændene. Vådområde- og lavbundsprojekter er frivillige projekter, så de kan til enhver tid takke nej, understreger miljø- og naturrådgiveren.

Viden til fremtidige projekter
Varde Kommune har i efteråret søgt midler ved Landbrugsstyrelsen, som nu har givet tilsagn, så kommunen kan gå i gang med at udarbejde en forundersøgelse af området. Forundersøgelsen skal afklare, om det er teknisk muligt at lave et vådområde- eller lavbundsprojekt, og om der er opbakning blandt lodsejerne. Kommunen har to år til at gennemføre forundersøgelsen. Dernæst skal alle lodsejere høres igen, og bliver det besluttet at gennemføre projektet, har man herefter fire år.

Selve processen henimod det egentlige projekt er interessant for Anita Hingstman, fordi den er med til at give hende viden om, i hvilket omfang landbrugsrådgivningen fremover vil kunne bidrage til lignende projekter.

- Skal de ambitiøse mål nås, skal der gang i adskillige projekter i nærmeste fremtid. Set i det lys er der ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi er med til at rådgive og hjælpe med at nedbryde eventuelle barrierer mellem lodsejere og kommuner, vurderer Anita Hingstman.

Med den nye landbrugsaftale følger midler til ”udtagningskonsulenter”, som i fremtiden skal danne et korps af eksperter, der er specialiseret i udtagning af lavbundsjorde og i de regler, love, forhindringer og muligheder, der knytter sig til de forskellige ordninger.

Det er en ordning, som i store træk kan sammenlignes med oplandskonsulentordningen, som retter sig mod minivådområder og vådområdeprojekter og som styres fra SEGES.

Tøv ikke med at henvende dig
Lige nu bliver der undersøgt mange andre projekter i kommunerne på baggrund af lodsejerhenvendelser til SAGRO.

- Udtagning af lavbundsjorde er noget, vi skal have fokus på i den kommende tid, så tøv ikke med at henvende jer, lyder opfordringen fra Anita Hingstman.

Hun understreger endnu engang, at et indledende møde er ganske uforpligtende, og at ingen binder sig til noget.

Formålet er blot at sondere mulighederne.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Anita Hingstman Rasmussen Miljø - og naturrådgiver 76 60 21 93 25 57 99 10
Anita Hingstman Rasmussen

Kontakt en oplandskonsulent

Kunne du være interesseret i at indgå i et vådområde- eller lavbundsprojekt, er du velkommen til at kontakte en af SAGROs to oplandsskonsulenter; Anita Hingstman (Esbjerg) og Karen V. Thomasen (Holstebro).

Målet er at blive klimaneutral

Danmarks langsigtede mål er, at vi i 2050 skal være klimaneutrale.

Landbruget vil bidrage konstruktivt til en 70 procent reduktion af Danmarks samlede klimaudledninger i 2030 og klimaneutralitet i 2050.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere