Forebyg strømsvigt i sommervarmen

Udgivet d. 29-05-2018

Hvis ventilationen svigter, vil det lynhurtigt blive for varmt i stalden, til at grisene kan overleve.

Grise skal have meget luft i sommervarmen. Foto: Topdanmark.

I sommerhalvåret er det livsvigtigt for grisene, at ventilation og alarm i svinestalden fungerer, som det skal. 

Det er derfor en rigtig god idé - nu hvor sommervarmen har ramt os - at få tjekket bedriftens ventilationssystemer og alarmanlæg. Sådan lyder opfordringen fra Topdanmark, der hvert år får anmeldelser om grise, der er døde af varme på grund af svigt i ventilationen.

”Grisene lider en pinefuld død, når temperaturen stiger, og der ikke er tilstrækkelig ventilation. Derfor bør man sikre sig, at ventilationssystemet får et servicetjek, og at man har et opdateret alarmsystem, der sikrer, at de rette personer får besked, hvis ventilationen svigter,” siger agronom Svend-Anker Worm fra Topdanmark.

Han opfordrer til, at man kontakter et servicefirma og får dem til at tjekke ventilationsanlægget for fejl og laver service efter producentens anvisninger.

”Er der fejl i systemet, skal de udbedres hurtigst muligt, både af hensyn til dyrenes sikkerhed og i forhold til forsikringsdækningen,” siger Svend-Anker Worm.

Den menneskelige faktor
Svend-Anker Worm kender eksempler, hvor ventilationsanlægget er blevet slukket med vilje. Eksempelvis i forbindelse med rengøring i stalden eller når grise gøres klar til transport.

”Det kan være fornuftigt at slå ventilationen fra i visse sammenhænge, men det er risikabelt, særligt hvis der er meget travlhed. Derfor bør der være en klar ansvarsfordeling omkring disse opgaver, og en tjekliste, hvor man kan sikre, at man husker det hele,” siger Svend-Anker Worm.

Alarm skal opdateres for at være effektiv
De fleste svineproducenter har ventilationssystemer med en alarm, der giver besked til ejeren og udvalgte medarbejdere i tilfælde af svigt. Men er det de rigtige telefonnumre der er kodet ind, eller er det nummeret til en tidligere medarbejder?

”Har man flere personer koblet op på alarmen, skal man løbende sikre, at det er de rigtige telefonnumre, der er registreret til at få en alarm. Og så skal de også kende nødplanen, så de kan handle effektivt. Sørg for at teste både alarmsystem og medarbejdernes viden løbende,” siger Svend-Anker Worm.

Lynnedslag er også en sommertrussel
En hyppig årsag til strømsvigt er lynnedslag, og dem er der mange af om sommeren. Tilsvarende er overspænding ofte årsag til skader på elektrisk udstyr.

”Derfor bør man også sikre sine installationer og telefonforbindelse mod lynnedslag og overspænding. Vi opfordrer til, at man får lynsikret alle sine el-tavler, telefonforbindelser og spændingsgivere til el-hegn. Det er en forholdsvis lille udgift i forhold til de gener og skader, som et strømsvigt kan medføre,” siger Svend-Anker Worm.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere