GPS-jordprøver er det sikre valg

Udgivet d. 04-03-2021

Selvom ny teknologi og andre metoder vinder frem, så får landmænd stadig det bedste grundlag for korrekt kalkning og gødskning, hvis de ikke sparer på antallet af GPS-jordprøver.

SoilOptix er en ny, canadisk metode til jordprøvetagning, som for nylig er lanceret på det danske marked.

Metoden har imidlertid store svagheder. Det viser en sammenligning, som SAGRO har foretaget hos en kunde, der stillede sine marker til rådighed som referenceområde.

Danish Agro udførte SoilOptix-målinger på arealet, hvorefter SAGRO tog traditionelle GPS-jordprøver. Forud blev Danish Agro inviteret til en fælles afprøvning med dataudveksling omkring de to metoder, men Danish Agro ønskede desværre ikke at medvirke.

SoilOptix overkalker lokalt

Der blev udtaget parallelle prøver i samme marker, og derefter er korttemaer med farvevariation af analysedata for Rt, Pt, Kt, Mgt og jordtype blevet udarbejdet. Sammenligningen ses i tabel 1.

Tabel 1. Mark 1-0 sammenligning af Rt og kalktildeling mellem SoilOptix og SAGRO-GPS

Visuelt er der overensstemmelse mellem ca. 75 % af de to kortudskrifter. Ser man på Rt (Reaktionstallene) i SoilOptix kan man ved sammenligning godt genfinde en del af den overordnede variation for marken, men i delområder er der ingen variation. SoilOptix beregner et noget lavere reaktionstal, end SAGROs faktuelle analysetal fra GPS-jordprøverne viser. Ifølge SoilOptix skal markerne have en meget kraftig kalkning. Det står helt i modsætning til resultatet af GPS-målingerne, som viser, at der kun er brug for en helt minimal kalktildeling.

Benytter man SoilOptix’ kalktildelingsforslag er der stor risiko for overkalkning. Sammenlagt vil landmanden bruge dobbelt mængde, på en enkelt mark endda fem-dobbelt mængde, hvis han kalker i henhold til SoilOptix.

Se figur 1 og fig. 2, hvor Soiloptix og GPS-metoden resulterer i forskellige kort med anbefaling af tildeling af kalk.

Fig 1. Eksempel mark 1-0. SoilOptix kort med Rt til venstre og tildeling af kalk til højre.

Fig 2. Herunder. Eksempel mark 1-0 SAGRO GPS-kort med Rt og kalktildeling.

Sammenlignende kort med jordtype, Rt kalktildeling, Pt og Kt.

Uvildighed er sundt

-  Jordprøveteamet hos SAGRO udtager ca. 50.000 jordprøver om året, og sikrer derved, at landmænd får et uvildigt og korrekt grundlag for at kalke og gødske, så marken opretholder sit udbyttepotentiale, forklarer afdelingsleder Christian Hansen, SAGRO Planter.

- Vi er altid åbne over for nye metoder og ny teknologi til jordprøvetagning, men som udgangspunkt mener vi, at det er et sundt princip, at det ikke er samme firma, der udfører prøvetagningen, udarbejder tildelingskort og samtidig lever af at sælge kalk og gødning. Vores kraftigste indvending mod SoilOptix-metoden er dog, at metoden skyder forkert på reaktionstallene, siger Christian Hansen.

Han mener, at forklaringen ligger i, at SoilOptix udtager få jordprøver. Når SAGRO udtager GPS-jordprøver er frekvensen 2 pr. ha, hvorimod SoilOptix udtager 1 kalibreringsjordprøve pr. 3 ha. SAGROs frekvens er altså 6 prøver på 3 ha, hvor SoilOptix kun tager én enkelt prøve. Det er den sandsynlige forklaring på, at GPS-jordprøverne langt bedre viser variationen i næringsstoffer i markerne.

Vurdering af jordtype

SoilOptix bruger lasermåling for at fastslå jordtypen, som bliver målt på mange punkter. Det afspejler jordtypevariation ganske præcist, og landmanden med referencemarken fandt god overensstemmelse mellem kortet og hans egen oplevelse.

Ved SAGROs jordprøveudtagning vurderes hver eneste jordprøve ved manuelt at gnide jorden mellem fingrene, og med erfarne jordprøvepiloter er det en ret sikker metode.

På figur 3. Mark 1-0 er vist resultatet ved den håndholdte metode.

Modelberegninger kontra eksakte målinger

Christian Hansen mener, at det store spørgsmål er, om der er en sammenhæng mellem jordtypevariationen målt ved lasermålingen og de relativt få kalibreringsjordprøver, så man via modelberegningen (algoritmen) får et sandt billede af variationen af Rt, Pt, Mgt og Kt på marken.

En svensk afprøvning viste, at der ved 1 kalibreringsprøve pr. ha (SoilOptix foretager kun 1 prøve pr. 3 ha) er der en meget lille sammenhæng for Rt og Pt, men en god overensstemmelse ved Kt. Den gode sammenhæng med Kt skyldes, at kalium er bundet til lerfraktionen.

Dyrkningshistorien afspejles ikke

For Rt og Pt er variationen på marken i langt overvejende grad afhængig af markens dyrkningshistorie, tilførsel af kalk og fjernelse af næringsstoffer i forhold til udbytteniveauet. Derfor vil SoilOptix-metoden have svært ved at vise den sande variation, hvor en mark består af mange delmarker med forskellig dyrkningshistorie. Det vil simpelthen kræve mange flere kalibreringsprøver. Og så er der ikke noget vundet, hverken praktisk eller økonomisk i forhold til en traditionel GPS jordprøveudtagning, konkluderer Christian Hansen.

Nye metoder til at vise variation af jordtype

SEGES arbejder på at bruge data fra satellitbillederne fra tørkeåret 2018 til at belyse variationen af jordtype helt ned på markniveau. Der er på lerjord fundet en god sammenhæng mellem lerindhold, jordklassificeringen og tørkeindekstallene.

- Derimod har vi til gode at se en sammenhæng på sandjord, bemærker Christian Hansen.
Lasermåling af gammastrålingen fra jordmineralernes isotoper, som ved SoilOptix, er en anden metode under udvikling.

- Fremtiden vil vise, hvad der ender med at give landmænd det bedste, billigste og mest effektive jordprøveresultat. I SAGRO hilser vi det velkomment, at Danish Agro og SEGES i 2021 vil samarbejde om at afprøve og undersøge SoilOptix-metoden, så vi forhåbentlig bliver klogere på muligheder og begrænsninger.

- Indtil videre fortsætter vi i SAGRO med at anbefale GPS-jordprøver, fordi det er det sikre valg, hvor vi sparer kalk og undgår problemer med overkalkning, siger Christian Hansen.

Fakta om SoilOptix:

En ATV kører marken over med udstyr, der kan måle gammastrålingen fra jorden samt udstyr til jordprøveudtagning. Jordens gammastråling afhænger af jordens indhold af ler, sand og grus. Indholdet af næringsstoffer måles ikke direkte ved måling af gammastrålingen. Men ud fra kortlægningen af gammastråling viser systemet, hvor der skal udtages kalibreringsprøver. Der udtages ca. 1 kalibreringsjordprøve pr.  3 ha. Disse jordprøver analyseres på laboratorium efter almindelige metoder. Variationen i indholdet af næringsstoffer i marken beregnes ud fra resultatet af kalibreringsprøverne og kortlægningen af gammastrålingen ud fra den antagelse, at variationen i næringsstoffer følger variationen i jordtype.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Christian Hansen Afdelingsleder, Salgsafgrøder 76 60 23 97 20 43 81 25
Christian Hansen


Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere