Interessen for udtagning af lavbundsjord er enorm

Udgivet d. 30-11-2023

38.628 hektar lavbundsprojekter er igangsat, og det er 8.247 hektar mere end i april 2023, hvor opgørelsen senest blev lavet.

I SAGRO oplever man fortsat en stor interesse for at få undersøgt mulighederne for at udtage sine lavbundsjorde. Flere landmænd er blevet klar over, at udtagning af lavbundsjorde er et meget effektivt virkemiddel for landbruget for at nå klimamålene, og det betyder flere henvendelser.

- Vi får ofte opkald, hvor folk spørger, om vi har mulighed for at undersøge, om det er muligt at få taget noget lavbundsjord ud af produktion. Og selvfølgelig kan vi det, siger Anita Hingstman Rasmussen, der er udtagningskonsulent.

I SAGRO forventer man, at der vil blive en stigende interesse for at få undersøgt mulighederne i takt med flere krav ift. ESG samt den kommende CO2-afgift.

Nok har landbruget fået skudt i skoene, at det går alt for langsomt med at udtage lavbundsjordene. Det hørte man f.eks. d. 5. oktober, da man i Debatten på tv-kanalen DR2 diskuterede ”førstehjælp til havet?”. Men faktum er, at man har igangsat lavbundsprojekter på 38.628 hektar, og det er 8.247 hektar mere end i april 2023, hvor opgørelsen senest blev lavet.

Som lodsejer kan man få gratis rådgivning om udtagning af lavbundsjorde ved en udtagningskonsulent. SAGRO undersøger gerne mulighederne på din bedrift, og vi kan kontakte kommunen eller Naturstyrelsen, for at høre om de vil gennemføre et projekt hos dig. Alt er baseret på frivillighed, og en forundersøgelse af et muligt projekt er ikke bindende, men det giver landmanden et bedre beslutningsgrundlag for, om man ønsker at gå videre med projektet eller ej.

- Der er ingen tvivl om, at landbruget selv  har interesse i  at få det her gennemført, og det er jo fantastisk. Vi oplever en stor opbakning fra landboforeningerne bag SAGRO, og det kan vi mærke hos lodsejerne, ved at de er trygge i at indgå i en dialog om et muligt projekt. Landboforeningerne er ofte repræsenteret ved et indledende lodsejermøde, og det giver en god snak om, hvorfor det er vigtigt, at landbruget går ind i de her projekter med nysgerrighed og åbent sind, siger Katrine Falster-Hansen, der også er udtagningskonsulent i SAGRO.  

 

De gode SAGRO-kommuner giver ekstra fart

Som mange ved, tager det tid at gennemføre lavbundsprojekter, men ikke alle er klar over, hvor lang tid man rent faktisk taler om. mange landmænd, der kontakter SAGRO, ønsker at se resultater "nu og her", og derfor kan det være frustrerende, at processen er så langsommelig.

- Det er forståeligt, at de gerne vil se resultater med det samme. Og det er fedt, at de er topmotiverede, men det tager altså typisk mellem fire og seks år at gennemføre et lavbundsprojekt, siger Anita Hingstman Rasmussen.

En af årsagerne til, at det kan trække ud, kan være, at der nogle gange skal flere lodsejere i spil, før et projekt giver mening at gennemføre. Det kan f.eks. være, fordi man ikke kan undgå at påvirke naboarealerne. En årsag kan også være, at man får mere ”miljø for pengene”, hvis det er en del af et større, sammenhængende lavbundsområde. Desuden tager den tekniske forundersøgelse også tid, fordi man skal sikre sig, at projekterne opnår en god effekt, og at man ikke påvirker arealerne udenfor projektområdet.

- Hvis vi så efter screening vurderer, at der er god ræson i at gå videre med projektet, står vi også for at indkalde alle relevante parter til et møde; det vil sige den ene eller flere lodsejere samt kommune eller Naturstyrelse, siger Anita Hingstman Rasmussen.

Screeningen består i, at udtagningskonsulenter fra SAGRO gennemgår de kortdata, der er tilgængelige. Desuden er det vigtigt, at man får lodsejernes viden om lokalområdet i spil, herunder dræn osv.

Udtagning af lavbundsjorder er også et politisk varmt emne. I den nyligt vedtagne finanslov er der kommet en akutpakke, som skal forbedre vandmiljøet. Her har man afsat til 25 mio. kr. til   udtagningskonsulenter samt et tilsvarende beløb til ” kommunernes faciliterende indsats” – begge dele i perioden fra 2024-26.

- I SAGROs område har vi et godt samarbejde med de forskellige kommuner. Når de får tilført flere midler, håber jeg, at vi vil se endnu flere gode projekter blive realiseret. Vores erfaring siger os, at projekter, hvor det er landmanden selv, der har taget initiativet, er dem, der har størst mulig chance for at lykkes. Så her vil jeg da opfordre til, at man som landmand tager fat i en af os i teamet, siger hun.

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Anita Hingstman Rasmussen Anita Hingstman Rasmussen Miljø - og naturrådgiver 76 60 21 93 25 57 99 10

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Katrine Falster-Hansen Katrine Falster-Hansen Miljø - og naturrådgiver 76602189 25579892

SÅDAN KOMMER DU I GANG

  1. Ring til en af SAGROs udtagningskonsulenter. Her vil I aftale nærmere om, hvordan forundersøgelsen kommer til at forløbe. Telefonnumrene finder på her på siden i højre spalte.

  2. Du er nu i gang.

 

Hvordan var det nu med de lavbundsjorder?

Udtagning af lavbundsjorder er et vigtigt element i at nedbringe landbrugets klimaaftryk.

Således kan én hektar lavbundsjord stå for en årlig udledning på op til 40 tons. Desuden kan der være god økonomi i det for flere landmænd, fordi lavbundsjorder ofte er omkostningstunge at opdyrke, mens udbyttet kan være relativt beskedent i forhold til andre, bedre arealer.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere