Vandløbsindsats for mange millioner

Udgivet d. 10-02-2020

Nu planlægges indsatsen, der skal forbedre vandmiljøet i vandløbene.

Om kun et år skriver vi 2021, hvor den 3. vandområdeplan skal sættes i værk. I vandområdeplanerne skal der ske en række indsatser, der forbedrer vandmiljøet i vandløb, der har en målsætning om en god økologisk tilstand. Til at vejlede kommunerne er der nedsat 23 vandråd over hele landet. Ejerforeningerne bag SAGRO deltager aktivt i vandrådsarbejdet og søger indflydelse på, hvor vandløbsindsatserne placeres i vores landsdel.

Vadehavet: Der er afsat 46.212.000 kr. til en indsats, der minimum vil omfatte 345 km vandløb.

Nissum Fjord: Der er afsat 16.468.000 kr. til en indsats, der minimum vil omfatte 119 km vandløb.

Ringkøbing Fjord: Der er afsat 25.532.000 kr. til en indsats, der minimum vil omfatte 188 km vandløb.

Arbejdet i vandrådene løber frem til den 22. september 2020, hvor kommunerne skal meddele de planlagte indsatser til Miljøstyrelsen. Vandrådene er bredt sammensat, og der er mange interesser, der skal gå op i en højere enhed. Fra landbrugets side er målet at blive enige om indsatser, der ikke forringer afvandingen, og at man begynder de steder, hvor et samlet vandråd kan bakke op.

Vil du vide mere:

Kontakt os

Stine Bundgaard Stine Bundgaard Politisk chef 96 29 66 02 40 29 58 85


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere