Mange nye minivådområder på vej

Udgivet d. 21-08-2019

I foråret blev der fra SAGRO indsendt 32 ansøgninger om minivådområder. Det ene er et filtermatrice-projekt og resten er minivådområder med åbent vandspejl. De åbne minivådområder fylder tilsammen 22,2 ha og filtermatricen fylder 0,16 ha. Effekten er på 17.278 kg N.

Kommunerne er i gang med at behandle ansøgningerne i forhold til vandløbsloven, VVM-screening mm. sideløbende med at Landbrugsstyrelsen vurderer, om der kan gives tilsagn til projekterne. Ligeledes vurderer museerne, om der er risiko for, at der er fortidsminder på de udpegede lokaliteter. Hvis tidsplanen holder, er der mulighed for at få gravet de første anlæg i efteråret.

Oplandskonsulenterne Karen V. Thomasen og Anne Robenhagen Ravnshøj følger op på sagsbehandlingen i de igangværende projekter, som allerede er ansøgt. Ligeledes er der travlhed med vandprøveudtagning på ca. 35 potentielt egnede arealer til kommende projekter, som skal opstartes nu for at kunne søge støtte til foråret.

Tidligere i år rejste daværende fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ellers tvivl om, hvorvidt landbruget ad frivillighedens vej gjorde nok for at etablere minivådområder.

Nu viser det sig, at hundredvis af landmænd frivilligt tager landbrugsjord ud af drift og afbryder sine dræn. Det sker i så stort omfang, at fødevareminister Mogens Jensen nu roser indsatsen og endda afsætter yderligere 60 mio. kr. til minivådområder i 2019. Derved forventes det, at alle ansøgninger i 2019, der opfylder kravene, kan imødekommes.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Karen V. Thomasen Miljørådgiver 96 29 69 32 40 11 65 50
Karen V. Thomasen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere