Miljøgodkendelser – har du styr på de nye regler?

Udgivet d. 02-04-2024

Hvis du ejer to ejendomme beliggende tæt på hinanden, skal du læse videre her. Fra 1. april skete der nemlig ændringer i husdyrbrugloven, og de kan få konsekvenser for miljøgodkendelserne.

 

Fra 1. april skete der ændringer i husdyrbrugsloven, og det kan få konsekvenser for miljøgodkendelserne.

- Ændringen gælder dem, der ejer to ejendomme indenfor kort afstand. Man kan som hidtil godt have forskellige adresser, forskellige produktioner og forskellige CHR-numre, men ændringen betyder, at de to staldanlæg nu muligvis skal miljøgodkendes som én enhed, fortæller Heidi Wentzlau fra SvineRådgivningen, der er en del af SAGRO.

- Disse husdyrbrug skal fremover godkendes samlet, hvis de er enten forureningsmæssigt, teknisk eller driftsmæssigt forbundet. Tidligere skulle alle tre kriterier være opfyldt. Konkret betyder de nye regler, at nogle ejere af to ejendomme beliggende tæt ved hinanden vil opleve, at de to ejendomme ændrer status og nu anses for én samlet enhed i relation til husdyrbrugloven, uddyber Malene Myllerup, der er miljørådgiver ved SAGRO.

Ifølge Malene Myllerup får ændringen konsekvenser for beregning af lugtgeneafstand til nærmeste nabo, udledning af ammoniak, deposition til omkringliggende natur, opfyldelse af BAT og alle de andre fokuspunkter som støv, støj, transport med videre. 

Kontakt din miljørådgiver

- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine ejendomme er forbundne og fremadrettet vil blive vurderet ud fra de nye regler, så er det en god idé at få lavet en miljøscreening, så du ved, om ovenstående vil have en betydning for dig. Kontakt din miljørådgiver, lyder det samstemmigt fra Malene Myllerup og Heidi Wentzlau

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Malene Myllerup Malene Myllerup Miljørådgiver 96296639 29326151

Konkret betyder de nye regler, at nogle ejere af to ejendomme beliggende tæt ved hinanden vil opleve, at de to ejendomme ændrer status og nu anses for én samlet enhed.

Malene Myllerup


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere