Vigtig nyt fra Miljø

Udgivet d. 03-03-2017

Den nye Husdyrgodkendelses lov er vedtaget og træder i kraft pr. 1. august 2017. Pr. 2. marts trækkes arealerne ud af nye miljøgodkendelser.

Den nye lov giver både muligheder for øget fleksibilitet og for stramninger, for eksempel i form af reducerede muligheder for at anmelde bygningsudvidelser. I perioden 2. marts til 1. august er det sidste chance for nedenstående: 

Anmeldeordningen for gylletanke og møddingspladser falder væk. Det gør anmeldeordningen for velfærdsudvidelser af stalde formodentlig også. Det betyder, at hvis du går med planer om at etablere gylletanke, møddingspladser eller velfærdsstalde inden for de næste 2 år, så skal du sikre dig, at det anmeldes inden den 31. maj 2017. Hvis anmeldelsen ikke er færdigbehandlet ved kommunen inden 1. august 2017, vil det formentlig ellers blive nødvendigt at søge en ny miljøtilladelse/godkendelse for at opføre gylletank, møddingsplads eller velfærdsudvidelse.

For ”Fulde stalde” anmeldelser er der opstået en åbning pga. de fjernede arealvilkår. Det betyder, at hvis du ligger i et område med stigende dyretryk eller du i øvrigt er blevet begrænset i anmeldelse af fulde stalde af specifikke arealer, har du nu i en kort periode mulighed for at anvende anmeldeordningen. Afhængig af nuværende godkendelse og produktionstype kan der opnås mellem 1,5-20 % stigning i dyreholdet for svinebrug.

Afhængigt af, om man har en tilladelse/godkendelse efter 1. jan. 2007 eller ej, skelnes der mellem to typer ”Fulde stalde” anmeldelser. Ordningerne ophæves på forskellige tidspunkter. For ejendomme der ikke har fået tilladelse/godkendelse efter 1. jan. 2007, skal der søges inden 31. maj 2017, hvis vi skal være sikker på at få anmeldelsen igennem ved kommunen inden ordningen ophæves. For ejendomme der har fået og udnyttet en tilladelse/godkendelse efter 1. jan. 2007, skal der søges inden 31. okt. 2017, da ordningen ophæves 1. jan. 2018.

I nogle tilfælde vil det formodentlig også være en fordel at søge en ny miljøgodkendelse/tillæg før 1. august 2017.  Vi forventer at det specielt vil være tilfældet, hvis ejendommen ligger nabo-/bynært eller tæt på natur og samtidig har ekstra god plads til dyrene (produktioner med ekstra pladskrav i forhold til generelle velfærdskrav).

Er dette interessant for dig, kontakt da miljøafdelingen på tlf.8080 2040 hurtigst muligt.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere