Røde vandløb kan skyldes ulovlig drænspuling

Udgivet d. 04-03-2021

Kommunerne appellerer til landmænd om at undgå okkerudvaskning ved spuling af drænrør

Herning Kommune har fået årets første henvendelse om et vandløb, som er blevet rødt af okker, efter at der er spulet dræn direkte ud i vandløbet.

Når man renser dræn i et okkerpotentielt område, skal materiale fra drænet opsamles og spredes ud på marken, så slammet kan blive filtreret.

Havner slam, sand og okker direkte i vandløbet, risikerer man at ødelægge fiskenes gydebanker, og med tiden vil også vandplanter og smådyr bukke under på grund af forureningen med okker. For landmanden kan det også være en direkte ulempe, at sandet lægger sig på bunden og skaber problemer for afvandingen. Okker sætter sig også på fiskenes gæller og kvæler fiskene.

Er du i tvivl om reglerne, så er der vejledning af hente i denne folder om spuling af dræn fra Herning Kommune.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Helle Borum Miljørådgiver 96 29 66 39 29 67 94 35
Helle Borum

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Stine Bundgaard Pedersen Politisk rådgiver 96 29 66 02 40 29 58 85
Stine Bundgaard Pedersen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere