SAGRO klar med konsumafgrøder i demoanlæg

Udgivet d. 20-06-2022

Hør om mulighederne for dyrkning af linser, quinoa, kikærter og andre konsumafgrøder ved sortsdemoaften i Årre i aften den 20. juni kl. 19.00

 

Der er efterspørgsel på danske konsumafgrøder, og det er en efterspørgsel, der forventes at stige kraftigt i fremtiden. SAGRO har derfor i år anlagt to demonstrationsanlæg med henblik på at dykke dybt ned i hvilke konsumafgrøder, der gør sig godt i den vestjyske muld samt hvilke dyrkningsmetoder, der egner sig bedst. 

Dyrkningen af konsumafgrøder blev behandlet på årets Planteaften, men er emnet også på programmet ved årets Sortsdemoaften i Årre. 

 

Mulighed for kontrakt

Med de politiske beslutninger om, at plantebaserede fødevarer skal fylde mere i den danske kost, følger næste år blandt andet indførelsen af Eco-schemes, der giver tilskud til marker, hvor der dyrkes afgrøder, der kan bruges til konsum. 

Efterspørgslen på konsumafgrøder er allerede til at mærke. Med etableringen af hestebønnefabrikken i Hedensted har Hornsyld Købmandsgaard travlt med at få kontrakter i hus til de 20.000 tons hestebønner, der fra næste år årligt skal raffineres på fabrikken. Samtidig arbejder DLG med at imødekomme efterspørgslen på blandt andet konsumærter, som man hos dem kan dyrke på kontrakt i deres ’Growers Finest’-koncept. 

 

Ukrudtsbekæmpelse i bælgsæd

I SAGROs demonstrationsarealer går vi i dybden med konsumafgrøder. Arealerne består blandt andet af fremvisningsparceller, hvor der bliver udforsket både kendte og mindre kendte konsumafgrøder. 

Det drejer sig om afgrøder som eksempelvis kikærter, linser, hestebønner, ærter, quinoa, amarant og boghvede.

Vi ser også på, hvilken ukrudtsbekæmpelse, der er særlig gavnlig i bælgsæd. Vi undersøger både de forskellige plantebeskyttelsesmidler, der allerede er godkendt til ærter og hestebønner, og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. I et forsøgsareal er der eksperimenteret med de forskellige midler, og også med en kombination af disse, for at se effekten. 

Vi er blandt andet spændte på, om de allerede kendte midler til hestebønner og ærter virker lige så godt i eksempelvis kikærter og linser.
 

Samdyrkning med bælgsæd

I et samdyrkningsforsøg observerer vi, hvordan de forskellige arter af bælgsæd egner sig til at blive samdyrket, både med hinanden samt med havre og vårhvede. 

Lupiner forventes eksempelvis at modne tidligere ved samdyrkning med en kornart, og linser har angiveligt godt af at blive samdyrket med havre, fordi det skulle mindske ukrudtstrykket. Måske får vi ny viden om andre gavnlige samdyrknings-makkere i dette års forsøg?

Se omtale af sortsfremvisning

Hvor kan jeg afsætte mine konsumafgrøder? 

 

Hornsyld Købmandsgaard: 

Afsætning af hestebønner til konsum til  proteinraffineringsfabrik i Hedensted.

Kontakt Hornsyld Købmandsgaard for mere information. 


DLG:
Growers Finest konceptavl af ærter, hestebønner, grynhavre, vårhvede, brødhvede og brødrug.
Kontakt DLG-konsulent for mere information. 


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere