Velbesøgt kartoffeldag med godt fagligt indhold

Udgivet d. 04-08-2018

Kartoffeldag i Arnborg en stor succes med fint fremmøde. Omkring 230 fremmødte landmænd og andre interesserede deltog i Kartoffeldag 2018, trods travlhed med høst og flytning af vandingsmaskiner.

På en 16 ha stor forsøgsmark afprøves og fremvises sorter, 25 forsøg samt en række demoer med forskellige dyrkningsindsatser. I år med fokus på sortsegenskaber og gødningstyper. Forsøgsmarken præsenterede sig trods varmen og tørken på flotteste vis.

Ud over det faglige input giver dagen mulighed for at møde andre avlere og få en god snak, men også at blive opdateret på det nyeste på maskinsiden. Og i år kunne vi lade paraplyen blive i bilen!

Fem faglige emner i fokus

De faglige emner på Kartoffeldagen omhandlede aktuelt omkring vanding og ansøgning om forøget vandmængder, og hvordan de enkelte kommuner stiller sig til det. Der er stor forskel. Samtidig et højaktuelt emne omkring vandingsteknik og dimensionering af anlæg.

Der blev fremvist vækststandsningsforsøg. Hvert år opleves problemer med vækststandsning af specielt læggekartofler. Da Spotlight Plus ikke længere er godkendt, og da brugen af Reglone på europæisk niveau er usikker, skal der ses på alternativer i forbindelse med nedvisning af kartofler.

Et meget illustrativt forsøg med spildkartofler forsøgt bekæmpet med forskellige midler og strategier gav anledning til en god snak ved posten. Ikke alt virker bestemt lige godt! På denne post var der også gennemgang af størrelse på læggekartofler; fordele og ulemper. Og hvordan man styrer størrelsen.

I demonstrationsparceller undersøges gødningsværdien i fire forskellige husdyrgødningstyper og tre forskellige handelsgødningstyper. Her vil kartoflerne løbende blive analyseret mht. næringsstofoptagelse, udbytte og indlejring af stivelse. Afgørende parametre for et godt økonomisk resultat.

Kendte og nye sorter fra sortsfirmaerne Danespo, KMC, Karmark, AKV og Semagri blev gennemgået. Ud over sortsegenskaberne, var der en del interesse i fht. resistens og tolerance for skadevoldere.

Endelig kom et meget aktuelt, men problematisk emne op, idet cystenematoder er på fremmarch. En udvikling som bestemt ikke er ønskelig, men som er vanskelig at modvirke i et stramt sædskifte. For at skabe overblikket på sine arealer opfordres til at få taget jordprøver for test af nematoder forud for kartofler.

Alt i alt en god dag, der, som sædvanen byder, blev afsluttet med en frokostmenu bestående af frikadeller og kartoffelsalat.

Der har været lagt rigtig mange kræfter i forberedelser til kartoffeldagen af vært Henning Thybo, medarbejderne på Ytteborg og KMC, sortsejerne samt SAGRO. Stor tak til alle involverede, uden deres indsats – ingen Kartoffeldag. Der skal desuden lyde en tak til sponsorerne, som gør arrangementet muligt.

Kartoffeldagen arrangeres af SAGRO, Lemvigegnens Landboforening, KMC og Ytteborg.

 


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere