Midler og sorter kombineres på kryds og tværs i forsøgsmarken

Udgivet d. 04-12-2020

Der sker ting og sager i SAGROs forsøgsmark ved Tingvejen i Fåborg, hvor sorter, ukrudtsmidler og teknikker bliver afprøvet på kryds og tværs - i bogstavelig forstand.

Der sker ting og sager i SAGROs forsøgsmark ved Tingvejen i Fåborg, hvor sorter, ukrudtsmidler og teknikker bliver afprøvet på kryds og tværs - i bogstavelig forstand.

Heldigvis er der skiltet godt med de enkelte sorter og midler på forsøgsmarken, så det er nemt for alle at følge med i, hvad SAGROs evigt eksperimenterende planterådgivere er ved at teste.

- Det er ikke et decideret forsøg, vi er i gang med. Det er nærmere en visuel demonstration, pointerer planterådgiver Christina Skelmose Jørgensen.

Sammen med kollegerne vil hun løbende følge udviklingen på marken frem mod Sankt Hans, hvor der vil blive afholdt en hyggelig - og forhåbentlig lærerig - demo-dag for alle interesserede. Hun oplyser, at det også er muligt løbende at følge med i afgrødernes udvikling på SAGRO Salgsafgrøders Facebookside.

Beskrivelser hen ad vejen
På marken er der sået vintersæd med forskellige sorter af vinterbyg, vinterrug og vinterhvede. Efterhånden som de vokser til, vil planterådgiverne se på de enkelte sorters udvikling, forskellighed og modtagelighed for sygdomme, og de nærmere beskrivelser vil de levere hen ad vejen.

- Den store fordel er, at når sorterne er samlet på én lokalitet, er de umiddelbart sammenlignelige, fastslår Christina Skelmose Jørgensen.

Afdækker de bedste match
I forsøgsmarken er der også skabt en ukrudtsmatrix, hvor rådgiverne afprøver forskellige ukrudtsmidler; i alt 18 forskellige kombinationer af godkendte ukrudtsmidler i en 6 x 6-matrix, hvor hvert felt måler 3 x 3 meter.

- Her vil vi, ud fra en antagelse af, at ukrudtsbestanden er jævn, kunne se, hvilke midler eller kombinationer af midler, der er de bedste til en specifik ukrudtsplante eller sammensætning af ukrudt. Og ikke uvæsentligt beregner vi samtidig, hvad det vil koste at benytte de enkelte løsninger, beretter Christina Skelmose Jørgensen.

Hvornår er mængden perfekt?
I en anden ukrudtsdemo er fokus på benyttelse af en logaritmesprøjte.

I fire forskellige løsninger baseret på standard ukrudtsmidler er det målet at få synliggjort, hvornår en tilstrækkelig, og dermed den mest optimale, dosering er nået.

Forsøg med gylle
Et egentligt forsøg er der dog også planlagt. Det finder sted i foråret, hvor der skal køres forskellige typer gylle i forskellige mængder på rug og hvede. Hensigten med forsøget er at sammenligne udbytte og kvalitet (protein-indhold). Når der er blevet høstet i august, forventer rådgiverne at have de endelige resultater klar omkring september.

Med en placering lige ud til Tingvejen er det nemt at slå et smut forbi forsøgsmarken. Kør efter adressen Fåborgvej 2, 6818 Årre.

Følg udviklingen...

  • Følg med i, hvad der sker i forsøgsmarken, på Facebooksiden SAGRO Salgsafgrøder

Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere