Skal øko-halmen snittes eller sælges til en kollega?

Udgivet d. 02-08-2022

Har du økologisk halm, som du ikke selv skal bruge, så kan det være en økologi kollega med husdyr har brug for halmen.

Har du økologisk halm, som du ikke selv skal bruge, så er der muligvis en økologi-kollega med husdyr, der har brug for halmen. Nedmuldes halmen har det en værdi for jorden både med hensyn til kulstof og især kalium, så der er ingen, der forventer at halmen er gratis.

Økologisk halm vil blive en større handelsvare end tidligere, da der træder nye regler i kraft for økologiske kvægbrugere den 1. januar 2023. Kravet lyder at minimum 50 pct. af det anvendte strøhalm, skal være økologisk. Dette krav trådte i kraft for svineproducenterne allerede fra høsten 2021.

Derfor skal du fra d. 1. jan. 2023 kunne redegøre for, at du har den nødvendige mængde. Kravet omfatter kvægbedrifter, der leverer økologisk mælk og/eller oksekød til mejerier og slagterier, som er tilsluttet brancheanbefalingerne for økologiske kreaturer.

Du skal i logbogen notere, hvor mange kilo halm du har fra din egen produktion. For indkøbt halm og halmpiller skal der dokumenteres ved bilag, hvad der er kommet ind både af økologisk og ikke økologisk halm. Halm fra omlægningsafgrøder regnes som økologisk.

Indkøber du ikke halm eller halmpiller, kan du skrive i logbogen, at du kun bruger hjemmeavlet strøhalm.

Med hensyn til opbevaring af økologisk og ikke økologisk halm, skal du kunne redegøre for, hvad der er brugt, og dermed også hvad der er tilbage. Allerbedst er det, hvis du kan have det på hver sit lager, evt. i hver ende/side af halmladen eller det kan bindes med forskellig farve snor.

Har du halm til salg eller ønsker at købe halm, kan du oprette det på SAGROs ”Markedspladsen”. Se markedspladsen her.

Kontrollen udføres af Landbrugsstyrelsen, som en stikprøvekontrol i forbindelse en økologikontrol.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Lisbeth K. Knudsen Økologirådgiver i ØkologiRådgivning Danmark 96 29 66 34 22 18 86 09
Lisbeth K. Knudsen


Samarbejdspartnere