Skiller sig af med fjerntliggende marker

Udgivet d. 02-07-2019

To økologiske landmænd er overraskede over, hvor store meromkostningerne er ved at dyrke arealer langt væk.

Tekst: Karsten Jensen, kvægrådgiver.

Hvad er den økonomiske betydning af nært produceret foder på økologiske bedrifter? Det har et projekt på SEGES undersøgt de sidste to år, og i SAGROs område har to bedrifter deltaget.  På landsplan er i alt seks højtydende økologiske bedrifter blevet analyseret for alle relevante data med relevans for foderforsyningen.

De to lokale deltagere er:

  • Søren Just, Vildbjerg, med 183 køer og 11.500 kg mælk pr. ko. Han har 468 ha, hvoraf 150 ha er forpagtet.
  • Flemming Birkjær, Mogenstrup, med 250 køer med 11.300 kg mælk pr. ko og ca. 350 ha, hvoraf 150 ha er forpagtet.

Analyse af resultaterne

Begge landmænd blev voldsomt overraskede over at se, hvor store meromkostninger ved dyrkning af arealer langt væk rent faktisk er.

Søren og Flemming er nu overbeviste om, at det vil forbedre bedriftens økonomiske resultat, hvis de skiller sig af med de fjerntliggende marker.

For Søren har det allerede haft den konsekvens, at han har opsagt et par forpagtninger på i alt 35 ha, der lå henholdsvis 5 og 15 km væk. Det gjorde han, da han fik mulighed for at købe en naboejendom med 120 ha.

Indre sædskifte

I analysen opererer man med et indre og et ydre sædskifte.

En god arrondering er meget vigtig. Især er det afgørende, at der er tilstrækkeligt areal til afgræsning. Det kræver, at det indre sædskifte(arealer inden for en radius på 1.000 m fra stalden) er på min. 0,45 ha pr. ko. Det giver basis for at opnå et optimalt sædskifte omkring afgræsning, med kløverfri år ind imellem.  Og det giver mulighed for optimalt græsoptag og optimale udbytter.

Søren har efter jordkøbet over 0,45 ha pr. ko i indre sædskifte, og alle hektar kan afgræsses.

Flemming har en stor udfordring med hensyn til afgræsning. Han overvejer etablering af en bro over en bæk, det vil kunne øge afgræsningsarealet med 20 ha og give en kraftig forbedring af afgræsningsmulighederne.

Ydre sædskifte

Ud over arealer til afgræsning er det vigtigt med tilstrækkeligt areal til den øvrige grovfoderforsyning og eventuelle korn- og protein afgrøder. Det ideelle ydre sædskifte ligger på 0,75 – 0,85 ha pr. ko. Det giver et samlet areal på 1,3 ha pr. ko på en robust økologisk mælkebedrift.

I det ydre sædskifte spiller arrondering igen en stor rolle. Søren og Flemming har i gennemsnit henholdsvis 8 km og 3 km ud til de hektarer, de dyrker.

Erfaringstal viser, at det koster 12,50-15 kr. at udbringe et tons gylle nær gården, og 29-35 kr. pr. ton, når arealet ligger 6 km væk.

For græsensilage koster det ca. 35 øre pr. FEN ekstra til dyrkning, transport og ensilering, hvis marken ligger 6 km væk, i forhold til en mark, der ligger lige ved ejendommen.

For korn er merprisen ca. 120 kr. pr. ha.

Disse tal overraskede både Flemming og Søren. Der ligger store omkostningsbesparelser ved at skille sig af med arealer, der ligger over 3-4 km væk.

Øjenåbner til økonomiske forbedringer

Analysen har givet gode input til økonomiske forbedringer på Flemings og Sørens bedrifter.

For landmænd, der vil tættere på de økonomiske sammenhænge på deres bedrift, anbefaler jeg en fraktilanalyse af driftsregnskabet på maskinomkostninger. Den giver et godt overblik over, hvor bedriften ligger i forhold til andre, og gør det samtidig klart, hvor der kan sættes ind for at forbedre bundlinjen.

Søren Just fortæller, at han brugte argumenterne fra analysen, da han skulle overbevise banken om at finansiere køb af en naboejendom. ”At skifte fjerntliggende marker ud med nogle nær på styrker min forretning. Det lyttede banken til,” siger Søren.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Karsten Jensen Kvægrådgiver 96 29 68 40 23 68 91 50
Karsten Jensen

Fakta:

På en robust økologisk malkekvægsbedrift er det helt vitalt, at der er afgræsningsareal nok.

Det vil sige, at der skal være areal til et indre sædskifte på ca. 0,45 ha pr. ko (stor race).
For at sikre en maksimal foderforsyning fra egen bedrift kræves der et ydre sædskifte på 0,75 – 0,85 ha pr. ko, så det samlede areal når op på ca. 1,3 ha pr. årsko.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere