Slut med håndværkerfradraget fra 1. april 2022

Udgivet d. 06-01-2022

Siden 2011 har det været muligt at få fradrag for håndværker ydelser, hvilket er slut fra 1. april 2022 ifølge finansloven for 2022.

Siden 2011 har det været muligt at få fradrag for håndværker ydelser, hvilket er slut fra 1. april 2022 ifølge finansloven for 2022.

Håndværkerfradraget er en del af Boligjobordningen, som givet ret til fradrag for visse service- og håndværkerydelser, herunder rengøringshjælp og udgifter til energirenovering af helsårsbolig eller fritidsbolig.

I Finansloven for 2021 blev fradragsgrænserne hævet til 25.000 kr. for hhv. service- og håndværkerydelser, med det formål at støtte serviceerhvervet og fremme private grønne investeringer. Fra 1. januar 2022 er det bestemt at sænke grænsen for fradrag, jf. nedenstående oversigt.

Maks. fradrag

2021

2022

Serviceydelser

25.000 kr.

6.400 kr.

Håndværkerydelser

25.000 kr.

12.900 kr.


Du kan nå det endnu
Beløbsgrænsen for håndværkerfradrag er gældende for arbejde udført senest d. 31. marts 2022. Du skal her være opmærksom på at regningen skal være betalt senest 31. maj 2022. Udnyttes begge kategorier fuldt ud, kan der således opnås et fradrag på op til 19.300 kr.

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi har hvert sit fradrag, uanset hvem der betaler regningen.


Udnyttelse af håndværkerfradraget

Håndværkerfradragets skatteværdi er ca. 26 %. Så hvis dit fradrag er 12.900 kr., sparer du ca. 3.354 kr. i skat.

- Med en relativt beskeden fradragsværdi, bør du overveje om det bedre kan svare sig at vente med renoveringen, til efterspørgslen på en håndværker falder igen, siger Maria Lund Jensen, der er skatterådgiver hos SAGRO.

Hvis du ønsker at udnytte håndværkerfradraget, skal du være opmærksom på, at der kun gives fradrag for arbejdslønnen, og ikke for udgifter til materialer. Du bør derfor overveje hvilket arbejde du får udført, og kan med fordel få udført arbejde hvor arbejdslønnen udgør en stor del af regningen.

- Vær dog opmærksom på leveringstiden, da arbejdet skal være udført inden d. 31. marts 2022, siger hun.

 

Servicefradraget består
Servicefradraget forbliver, men fradragsgrænsen bliver nedsat til 6.400 kr. pr. person for 2022.

Servicefradraget omfattet ydelser som f.eks. rengøring, havearbejde og børnepasning, hvis betingelserne herfor er opfyldt. (se listen her)

Fradraget kan opnås for ydelser udført ved helårsboliger eller fritidsboliger. For helårsboliger er det uden betydning, om du bor på ejendommen som ejer, lejer eller andelshaver, når blot du har fast bopæl på ejendommen. Dog skal du som lejer eller andelshaver have individuel råderet over den del af boligen, hvor arbejdet udføres.

Har fritidsboligen været udlejet en del af året, kan du ikke få servicefradrag for rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. Du skal blot kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

Øvrige betingelser der skal være opfyldt kan ses her

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Maria Lund Jensen Skatterådgiver 76 60 24 71 21 60 63 88
Maria Lund Jensen


Samarbejdspartnere