Stor effekt af freelance-ledelsesrådgiver

Udgivet d. 19-01-2021

Sommerbjerg melder om bedre motivation, bedre trivsel, mere mælk i tanken – og færre omkostninger.

Bo Kær (tv) er gennem to år kommet fast hos Mads Helms på Sommerbjerg, hvor han blandt andet deltager i ledermødeteamets månedsmøder.

Efter at have indgået en ”serviceaftale” om HR- og ledelsesrådgivning med SAGRO, for at øge sit fokus på medarbejderledelse, konkluderer Mads Helms 3 ting:

- Det virker. Det skulle jeg have gjort noget før. Og:
- Jeg er overbevist om, at de resultater, vi har opnået på Sommerbjerg, er noget mange andre større landbrug vil kunne få lige så stor gavn af.

Sommerbjerg og ejeren, Mads Helms, er kendt for sin pionerånd og sit store engagement i innovation og udvikling af dansk økologisk mælkeproduktion. Et stort staldkompleks opført, som barmarksprojekt, til 800 økologiske køer, kompoststald, velfærdsstald, ko/kalv-projekt og skovlandbrug er nogle af de emner, som kommer frem, når man ”googler” Mads Helms, som er tredje generation på Sommerbjerg.

 

Resultaterne taler deres tydelige sprog, og Sommerbjerg har et godt ry blandt landbrugselever, som også udgør 10 ud af de 15 ansatte i stalden. Mads Helms og hans lederteam i stalden bruger også meget tid på at rekruttere, uddanne og vejlede nye elever og medarbejdere. 

Efterhånden har han og lederteamet erkendt, at det var nødvendigt at fokusere mere på trivsel og motivation for at optimere og fastholde de ansatte.

”Service-aftale” på HR

Mads valgte derfor at inddrage HR- og ledelsesrådgiver Bo Kær, SAGRO, der blev tilknyttet lederteamet på Sommerbjerg som freelance HR-medarbejder. Bo deltager i lederteamets månedsmøder og bidrager med at sætte HR og ledelse på dagsordenen, når der planlægges og tages beslutninger.  HR og ledelseskommunikation bliver på den måde tænkt ind fra starten af aktiviteter.

I dag undrer Mads Helms sig over, at han ikke tidligere har lavet en ”serviceaftale” på ledelse og HR.

- Det har vi jo med dyrlæger og en række andre af vores leverandører, siger Mads Helms, der i dag anerkender den kæmpe indflydelse på bedriftens økonomi, produktivitet og dyrevelfærd, medarbejderne har i kraft af at være Sommerbjergs vigtigste ressource.  Deres trivsel, engagement, ejerskab og loyalitet er afgørende for resultaterne og den daglige arbejdsglæde.

Investeringen
I over to år har Sommerbjerg implementeret metoder til at involvere medarbejdere bedre og en såkaldt ”work-smarter-dialog” ved de ugentlige tavlemøder. Medarbejderne tager nu i højere grad selv ansvar for deres arbejdsopgaver, ligesom de fremlægger deres erfaringer og gode ideer.

Der er desuden indført månedlige møder for lederteamet og møder med alle ansatte, hvor der ud over de mere operationelle emner også er plads til mere sociale personalearrangementer.

Ved flere af medarbejdermøderne optræder en fagrådgiver for at give det faglige niveau et ”friskt pust”.  

Mads Helms har desuden åbnet for, at virksomhedens nøgletal er synlige for de ansatte, så de kan forstå effekten af deres arbejdsindsats.

- Hvis de skal have reel indflydelse, er det også nødvendigt at give dem et værktøj at arbejde med, siger Mads Helms.

Kende og respektere hinanden

Sommerbjergs ledergruppe har sat fokus på samarbejdet og fået udarbejdet ”DISC-profilanalyser”. De giver alle et bedre indblik i, hvordan det samme emne kan ses anderledes ud fra en andens perspektiv. Det gav en langt større forståelse for hinanden og en accept af den forskellige måde, de går til opgaverne på. Blandt andet har de ansatte fået en større forståelse af, hvordan Mads Helms handler, så de nu også bedre forstår, hvad han mener.

- Jeg er typen, der hurtigt konkluderer og omsætter til handling, siger Mads Helms, der har måttet lære sig, at andre ikke nødvendigvis er lige så hurtige til at skride til handling.  Det er nemlig ikke tilfældet, når man har medarbejdere med hver deres forudsætninger, indsigt, forståelse og værdier.

Bedre trivsel og resultat

Et væsentligt udbytte er, at bedre kendskab til arbejdet og større ansvar har givet mere engagement, en bedre prioritering af opgaverne og dermed også højere effektivitet. Samtidig er mængden af overarbejde er blevet mindre.

Det har samlet set givet ledelsen luft, så ledelsesfokus har kunnet flytte sig fra at være mest praktisk orienteret til at rumme mere vejledning og sparring.

Muligheden for at påtage sig mere ansvar og opnå indflydelse betyder desuden, at de ansatte forholder sig mere til den daglige drift og muligheden for at finde forbedringer, nu hvor det er blevet mere legalt at diskutere, at ikke alt kører efter en snor, siger Mads Helms.

Udover at øge mælkeproduktionen og reducere omkostningerne, er det lykkedes at opnå større motivation og trivsel.

Som kunde i SAGRO får du adgang til hele paletten af specialister, fageksperter, økonomer og jurister indenfor alle felter af dansk landbrug. 

Uanset om du ønsker ledelsesrådgivning eller noget helt andet så sætter vi det stærkeste hold til at løse opgaven.

Tag et uforpligtende møde med Thomas Møberg eller Ole Rahbek

Kontakt os

Ole Rahbæk Pedersen Økonomirådgiver 76 60 24 42 20 85 15 19
Ole Rahbæk Pedersen

Lej en HR-og ledelsesrådgiver

Da de færreste bedrifter har en størrelse, der kan lønne en fuldtids HR-medarbejder, kan det være en idé at hyre én på timebasis eller indgå en ”serviceaftale”. Så enkelt er SAGROs koncept, der kaldes Lej din HR-medarbejder.

En kompetent HR- og ledelsesrådgiver stilles til rådighed, og det aftales, hvad der skal være i fokus. Konceptet rummer regelmæssige besøg og deltagelse i medarbejdermøder på bedriften, eller for en mindre gruppe af kernemedarbejdere med forskellige ansvarsområder.  

Målet – og udbyttet - er at fastholde dygtige medarbejdere, sikre at vigtig information videregives til de rette, at samarbejde og motivation spiller, og at beskeder og instrukser forstås og udleves.

Aftalen kan også rettes imod lederudvikling og sparring.

Rekruttering, on boarding og fastholdelse af medarbejdere er også gevinster, der kan opnås, ligesom høj medarbejdermotivation, gode opfølgningssamtaler, bedre konflikthåndtering og fratrædelser med gensidig respekt.

I kraft af det kollegiale bagland i SAGRO, kan ydelser som ansættelsesjura og anden lovgivning også komme i spil.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere