Tjek på vejret – og på afgrøderne

Udgivet d. 21-06-2018

SAGRO og samarbejdspartnere holdt planteaften på Ytteborg.

Omkring 250 havde tjekket vejrudsigten godt ud, da der i aftes var planteaften på Ytteborg. De ankom i en lind strøm, kort efter at regnen var stoppet, og kort før formand for Ytteborg, Tage Schmidt, kunne byde velkommen.

De fremmødte blev delt op i fem hold, der besøgte stationerne med temaerne: vinterraps, vintersædssorter, vårsædssorter, gyllegrej og Ytteborg Cup, der er en konkurrence mellem ejerne bag Ytteborg og samarbejdspartnere.

Hovedemnet var gylle

Hvad er effekten af "tynd" gylle uden syretilsætning udlagt i vårbyg?
Nedfældning af gylle til vårsæd er den sikre metode m.h.t. at minimere kvælstoftab, men de tunge gyllevogne skader ofte marken.

Gøma (t.v.) slog deres nyudviklede bom ud.

Ytteborg afprøver tildelingsmetoder/tidspunkter i et forsøg med afgasset gylle og mink-gylle, der er udbredte typer på egnen. Begge er typisk tørstoffattige og trænger derfor hurtigt ned i jorden.

Til gengæld har de høj andel af ammonium-N, hvilket øger fordampningsrisikoen.
Et andet fællestræk er, at de er sværere at forsure end f.eks. slagtesvinegylle.
Det er interessent at se, om den hurtigere infiltration i jorden kan opveje den højere ammoniakfordampning, når der udlægges i forhold til nedfældning. Og er der reelt forskel på virkningen af de to typer? (De har forskellig lovpligtig udnyttelsesprocent). 

I forsøget blev udlægningen foretaget d. 30.-5. i 28 graders varme, høj sol og i en tørkepræget afgrøde. Først 9 dage senere kom regnen – nærmest de værst tænkelige betingelser for en ordentlig effekt ! – men den situation, mange landmænd har stået i i år.
Når Ytteborg har høstet forsøget og det er gjort op, bliver resultatet offentliggjort.    

Kan man etablere vinterraps ordentligt uden pløjning ?

Ytteborg har anlagt et landsforsøg med 4 forskellige etableringsmetoder i vinterraps. Forsøget blev sået 16.-8. med regnrige perioder både i dagene op til og efter såning. Både i de pløjede og upløjede led bar rødderne præg af den svære start.

Planterådgiver Birgit Vestergård fra SAGRO viser her rodudviklinge på en raps.

Ytteborg Cup

Ytteborg Cup er en konkurrence, hvor fagfolk konkurrerer på at få et stort udbytte - men fremfor alt en god bundlinje - på dyrkning af vårbyg.

Deltagerne fremlagde hver for sig deres strategi, og om få dage kan man her på siden se en status for hver enkelt deltager.

De deltagende hold i Ytteborg Cup præsenterede deres strategier.

Samson præsenterede deres nye 36 m bom.

Flemming Hedegaard fra Byggeri og Teknik I/S redegjorde for muligheder og begrænsninger ved udlægning med Agrometers udlægger: mindsket marktryk og høj kapacitet vs krav til regulære marker samt at direkte udpumpning fungerer bedre end fødning fra buffertank.   

Fakta

Planteaften på Ytteborg er arrangeret i et samarbejde mellem SAGRO, Lemvigegnens Landboforening, vestjysk, DLG, Landbo Ungdom, Byggeri & Teknik, Forsøgsvirksomheden Ytteborg, Vestjyllands Andel, Agrometer, Gøma og Samson.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere