Planteaften 2024: Er gylle guld?

Udgivet d. 08-06-2024

 

For landmanden er gylle i princippet billige næringsstoffer.
Men efterspørgslen fra blandt andet biogasselskaberne tegner et billede af, at gyllen kan blive endnu en salgsressource på ejendommen, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at sætte sig ind i, hvordan gyllen udnyttes bedst, så det både er en værdifuld ressource på biogasanlægget, og når det kommer retur og skal nedfældes på marken.

Den proces er man allerede godt i gang med, og de senere års jagt på højeste mulige output har ændret sammensætningen i den afgassede gylle, der kommer retur fra anlæggene.
I mange anlæg øges mængden af halm som input, og tørstofindholdet i den afgassede gylle stiger.

Hvad betyder disse ændringer i input for output, og hvad skal man som modtager af biogas være opmærksom på?

På årets Planteaften på Ytteborg går vi dybere ned i strategien for gylleudbringning og ser på, hvor forskellig gylle kan være, når det kommer til f.eks. tørstof samt viskositet og dermed kvælstofeffekten.

I den anledning bliver der for første gang i nyere tid kørt gylle på Ytteborgs marker, så man kan se på effekter af forskellige gylletyper og udbringningsstrategier.

Højgaards i Lemvig vil være til stede, og man vil få et indblik i, hvad separationsteknik kan gøre for gyllens infiltration i jorden. Det vil blive demonstreret, hvor vigtig en faktor viskositet er, når gylle udlægges efter såning.

Aftenen afsluttes med pølser og forfriskninger i teltet efterfulgt af markedsnyt ved Vestjyllands Andel samt præsentation af vintersædssortiment ved Nordic Seed og Sejet.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Birgit Vestergaard Birgit Vestergaard Planterådgiver 96 29 68 32 21 41 95 04

Planteaften 2024

Der er planteaften onsdag den 12. juniYtteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm med start klokken 18.30.

 

 

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere