Er det sandsynligt med en global recession?

Udgivet d. 14-10-2019

Tegn på svækkelse af den amerikanske økonomi giver uro

Af Per Sveistrup, direktør i SAGRO Finans & Formue

De amerikanske indkøbschefers syn på udviklingen i servicesektoren indikerer fortsat vækst, hvorimod industriproduktionen er mærket af handelskrigen mellem Kina og USA. Det seneste tal fra september fra ISM Manufacturing (tal fra Institute for Supply Management) skaber stor nervøsitet på aktiemarkederne. En nervøsitet, der også kan spores i tilsvarende tal for industriproduktionen i Europa og Kina. Derfor er der økonomer, der argumenterer for, at vi er på vej mod en global recession, men jeg er på ingen måde overbevist om, at det er tilfældet.

Vi oplever en global vækst på omkring 3,00 %, og selv om handelskrigen fortsætter, vil det i værste fald påvirke den globale vækst med i størrelsesordenen 0,50 -1 %, hvilket jo er langt fra negativ vækst. Når jeg ikke er så pessimistisk, er det fordi, der fortsat er historisk lav arbejdsløshed i USA, og i Europa falder arbejdsløsheden måned for måned og er nu den laveste i 11 år. Forbruget er på et højt niveau, og renten er samtidig ekstremt lav.

Det har vist sig, at centralbankerne er parat til at understøtte og gribe ind, så enhver negativ udvikling kan vendes til vækst, og derfor fastholder jeg min optimisme.

Tænker man på at investere i aktier, er det min holdning, at aktier overordnet set er et fornuftigt køb på nuværende tidspunkt, selv om aktiekurserne har haft en rigtig pæn udvikling i år.

Nogle frygter en gentagelse af sidste års 4. kvartal, hvor bunden mere eller mindre gik ud af aktiemarkedet, men jeg synes ikke, at situationen kan sammenlignes, selv om temaer som handelskrigen og Brexit stadigvæk er uafklarede. Forskellen er den, at vi i 2018 stod over for rentestigninger ind i 2019, som jo imidlertid viste sig at udeblive. Nu, i 2019, er centralbankerne vendt 180 grader og er i gang med at lempe pengepolitikken for at afdæmpe skadevirkningerne af handelskrigen.

Markedsforventninger er, at FED vil sænke renten med 2 x 0,25 % i resten af 2019, hvoraf den første kommer her i oktober.

Set over de sidste 11 år har Centralbankerne kæmpet hårdt for at holde gang i væksten og forsøgt at presse inflationen op på omkring 2,00 %. Alle de initiativer, de har sat i gang, er godt for aktiemarkedet, og som jeg ser det, vil denne adfærd fra centralbankerne fortsætte i mange år endnu, hvilket giver god grund til at tro på, at aktiemarkedet fortsætter op. Der vil naturligvis komme bump på vejen, men retningen vil være op. 

Højkonjunktur nogle år endnu

Recessions-spekulationerne bunder i, at flere og flere er af den opfattelse, at handelskrigen vil afslutte den længste højkonjunktur i USA's historie. Jeg tror højst, det kan tage lidt af væksten, og at højkonjunkturen vil fortsætte nogle år endnu.

Et hårdt Brexit er efterhånden indregnet, så hvis det bliver udgangen på sagen, vil påvirkningen af aktiemarkederne sandsynligvis blive neutral til positiv.

Man må samtidig forvente, at de investorer, der ser et skrækscenarie omkring en global recession, har solgt deres aktier og i stedet købt obligationer og dermed været med til presse obligationsrenterne ned i de her ekstremt lave niveauer. En løsning på handelskrigen, vil derfor med stor sandsynlighed påvirke disse investorers holdning til recessionsscenariet, og de vil herefter vende sig positivt mod aktierne igen.

En løsning på handelskrigen vil derfor efter min vurdering blive markant stigende aktier, og de lange renter vil stige på et massivt udsalg af obligationer. De nuværende lange renter kan kun forklares med en markedsforventning om en hård global recession.

Selvom den lange obligationsrente stiger, vil det ikke påvirke de helt korte obligationer eller Cibor6-renten, som nok vil forblive lav i en længere periode, måske op til 5 år, alt afhængig om det lykkedes at få en stabil vækst med inflation.

Omlægning af lån:

Ønsker man at gå i fast rente er:

  • 1,00 % 30 år med afdrag netop genåbnet for låneudstedelse og handles pt. på kurs 99,55
  • 0,50 % 30 år med afdrag, handles pt. omkring 94,60 og er ikke interessant på nuværende niveau
  • Opsigelse af eksisterende fastrentelån til 1. januar 2020 skal ske senest ultimo oktober 2019.

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Per Sveistrup Direktør SAGRO Finans & Formue 76 60 23 48 21 76 39 53
Per Sveistrup


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere