1. slæt i hus?

Udgivet d. 17-05-2018

Hvis græsset ikke allerede ligger i stak, er det NU, maskinstationen skal bestilles.

Flot afgrøde fotograferet 14. maj - klar til skårlægning. Ingen synlig skridning i rajgræsser. Fotoet viser Bl. 35 hos Jens Åge Jensen, Skibelund, Vejen.

Græsanalyser fra 14. maj viser, at det har været endnu en uge med høj græsvækst, antagelig omkring 200 FEN/ha/dag. Derfor er slættidspunktet NU!

Se analyserne herunder. De øverste 6 marker er fra SAGROs nordlige område, og 3 marker fra det sydlige område.

Vurderet på tværs af blandingerne, har der været en forventet udvikling i kvaliteten.

Som gns. findes flg.:

 

 

7/5

14/5

7/5

14/5

7/5

14/5

SAGRO Nord

25,6

19,9

87,5

84,4

7,40

6,92

SAGRO Syd

20,7

19,0

86,7

82,4

7,17

6,75

 

 

Protein%

FK Org.stof

MJ/kg tørstof

 

I tabellen indgår kun 5 marker for SAGRO Nord, hvor der var analyser for begge datoer.

For SAGRO Syd ses kun et lille fald i protein. Det skyldes, at der i en af markerne fandtes stigende indhold.

Det største fald i fordøjelighed ses for SAGRO Syd, med FK Org. stof på 82,4%.

Udviklingen forventes at fortsætte, og hen omkring pinsedagene kan forventes yderligere fald til ca. 80 % for de sydlige marker. Ved udtagning af prøverne var der ingen synlig skridning af rajgræsser.

Men udviklingen vil i de kommende dage fremskyndes at begyndende vandmangel.

Se slætgræsanalyserne

Du finder seneste slætgræsanalyse her.

Analysen er taget 14. maj og omfatter ni lokaliteter i SAGROs område.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere