Benyttelse af ekstensive græsarealer MED/UDEN MVJ-tilsagn samt brak

Udgivet d. 29-06-2020

Reglerne for græs- og brakarealer er mange og bliver kun flere, når de ekstensive græsarealer kombineres med tilsagn til 20-årige miljøordninger, samt 5-årige tilsagn til pleje af græs- og naturarealer. Det er vigtigt, at du er opmærksom på de forskellige frister for slæt, afgræsning eller evt. afpudsning, hvis du har tilsagn til ovenstående omtalte ordninger.

Græsarealer UDEN tilsagn

For græsmarker uden tilsagn til miljøordninger gælder, at arealet skal være afpudset mindst én gang i perioden 1. juni til den 25. oktober.

Arealer med en gødningskvote skal udnyttes med slæt eller afgræsning. Desto større gødningskvoten er på arealet, desto større er udnyttelseskravet også. Hvis du sælger græs fra dine arealer, er det vigtigt, at du har en faktura på solgt grovfoder. Det er et krav ved en eventuel kontrol at du kan fremvise dokumentation for udnyttelse af græsset. Det er særligt vigtigt på bedrifter, hvor græsset ikke opfodres til egne dyr.

Græsarealer MED tilsagn

Pleje af græs- og naturarealer, tilsagn type 66 og 67

For de 5-årige tilsagn til pleje af græs- og naturarealer gælder særlige regler for slæt eller afgræsning. Tilsagnene har en forpligtelse til slæt eller afgræsning. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at afpudse arealet.

Arealer med forpligtelse til afgræsning kan opfyldes med to forskellige metoder, "synligt afgræsset" eller "fast græsningstryk", hvoraf du har valgt den ene i fælleskemaet. Ved "fast græsningstryk" gælder, at dyrene skal gå på arealet i hele perioden.

I nedenstående tabel kan du se fristen for forpligtelse til slæt og afgræsning for tilsagn til pleje af græs- og naturarealer.

 


Tilsagn til 20-årige miljøordninger

Forpligtelserne til de 20-årige tilsagn er ikke de samme som for typerne 66 og 67 og vil være for omfattende at nævne i dette indlæg. Hvis du har tilsagn til én af de 20-årige miljøordninger (tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 50 og 55), skal du være særlig opmærksom på, hvilke forpligtelser du har i netop dit tilsagnsbrev. Der kan være specifikke forhold i de enkelte tilsagn, der kan afvige fra de normale plejebetingelser. Se derfor efter i dit tilsagnsbrev, hvilke forpligtelser du har på dine 20-årige tilsagn.

Brakarealer

Det er vigtigt ikke at forveksle ekstensive græsarealer med arealer, der er tilmeldt som "brak" i fællesskemaet 2020. Har du braklagte arealer, som er tilmeldt som "slåningsbrak", skal du være opmærksom på, at der er forbud mod afpudsning i perioden 1. maj til 31. juli.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for netop dine græsarealer, bør du kontakte din planterådgiver.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Peter Siebert Planterådgiver 96 29 66 45 23439399
Peter Siebert


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere