Brud på tradition: Minister blev rost

Udgivet d. 01-11-2017

Der var mere ros end ris til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, da han i aftes (31. oktober) mødte op mod 200 landmænd til møde hos SAGRO i Billund.

Tekst:Lilli Snekmose, redaktør

Så vennesæl var velkomsten fra Jysk Landbrugs formand, Bjarne Larsen, til Esben Lunde Larsen, at Martin Merrild bagefter med et glimt i øjet måtte minde om, at dansk landbrug sandelig har en stolt tradition, som der er grund til at bevare: Nemlig, at vi IKKE roser vores folk! Der er jo en risiko for, at det fører til sløvhed og dovenskab, sagde han drillende.

Mens der altså var langt mellem de knubbede ord, så blev der rejst mange spørgsmål, som udløste en god debat, og ofte pegede ministerens svar frem mod løsninger.

Sur på efterafgrøder

Viggo Konradsen havde set sig godt sur på det roderi, der er opstået efter at nye regler om efterafgrøder er dænget oven i allerede eksisterende regler og bestemmelser.

- Landbrugspakken skal have ros, men omkring efterafgrøderne er der brug for et serviceeftersyn. Det er blevet noget rod, sagde han og oplistede den indviklede række af regler for husdyrefterafgrøder, MFO-afgrøder, pligtige efterafgrøder, markbræmmer og målrettede/frivillige efterafgrøder, som gør hans markplan for 2018 til et cirkus.

- Det er jo ikke til gavn for miljøet i vandløbet! Hvorfor ikke bare have regler, der fastslår, at med et givet antal hektar, skal der eksempelvis være 18 % efterafgrøder - det er det, jeg skal lægge ud. Men fordi det hele er så ufleksibelt, og fordi vejrguderne har drillet i år, så har vi måttet tage arealer ud af den daglige drift for at få det til at gå op. Det var vist ikke meningen!

- Du har fuldstændig ret, Viggo, svarede ministeren, der erkendte, at systemet med afgrøder har knopskudt helt vildt.

- Derfor ønsker vi at indføre en ny målrettet regulering. Det er vores målsætning at få ryddet op og skifte over til et mere besætningsorienteret reguleringssystem. Det bliver svært og det er en udfordring, men vi har en klar ambition om at gøre det langt mere enkelt, lovede Esben Lunde Larsen.

Halekupering eller ej?

Berith Nissen bad ministeren om et godt råd.

Som griseproducent, der også går ind for velfærd og gerne vil nedbringe brugen af antibiotika, så er spørgsmålet, hvad man skal stille op med halekupering. De lande, vi eksporterer til, ønsker halekuperede grise. Og vælger vi at undlade halekupering,  vil det udløse et højere antibiotikaforbrug. Hvordan løser vi det, spurgte hun.

- Jeg deler din bekymring, svarede Esben Lunde Larsen. I Danmark halekuperer vi over 90 af grisene, selvom det er i strid med et EU-direktiv. Vi skal selvfølgelig ikke risikere, at den danske eksport af smågrise bliver overtaget af Spanien, og derfor skal vi have et fælles EU-spor her. Samtidig prøver jeg sammen med alle aktører, landmænd, dyrlæger og forskere, om vi kan finde frem til en bedre praksis, og derfor har jeg inviteret hele holdet ind til drøftelser i de kommende måneder.

Forudbetaling af økotillæg?

Uffe Bie efterlyste nyt om de stærkt forsinkede udbetalinger af økotillæg.

En sag, som Esben Lunde i sit svar kaldte et af hans ”blødende sår”. Det økologiske arealtilskud er ikke blevet udbetalt til tiden på grund af forsinkelser i forbindelse med udflytningen af arbejdspladser fra ministeriet til Augustenborg.

- Vi undersøger nu, om vi kan lave forudbetalinger, for situationen langt er fra tilfredsstillende, oplyste ministeren.

Er L&F for aggressiv

Ole Mouritsen, der præsenterede sig som en småbonde fra en af udmarkens husmandssteder, vendte sig i et indlæg mod, hvad han opfattede som den meget aggressive tone fra Landbrug & Fødevarer, for eksempel i forhold til Dyrenes Beskyttelses burgrisekampagne og Coops omstridte forside på Samvirke. Der er kommet en sprogbrug, som ikke klæder landbruget – og som skaber afstand til byboerne, mente han.

Det var et emne, der tændte ilden i Martin Merrilds øjne, da han svarede:

- Jeg er selvfølgelig optaget af, at vi skal være i overensstemmelse med vores kunder og forbrugere. Men Coop er helt klart ude i en politisk kampagne for at få forbudt glyphosat – de tager bare ikke stilling til, at alternativet er, at vi vil være nødt til at have en langt mere intensiv pløjning, og at vi ikke kan holde grønne marker uden glyphosat. Det er et af de dilemmaer, der opstår, og så er vi naturligvis nødt til at forsvare os. Vi skal være varsomme i vores argumentation, men vi bliver bare somme tider stillet overfor nogle fuldstændige urimelige vilkår af Coop, Danmarks Radio og andre interesseorganisationer, og så bliver vi altså også nødt til at bide fra os.

Svaret høstede aftenens største bifald.

Mødet i Billund var arrangeret af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med alle landboorganisationer i Midt- og Sydjylland.

Folk sad tæt i mødelokalet hos SAGRO i Billund.

Mødet foregik hos SAGRO i Billund.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere