Tjek om de nye Natura 2000-arealer rammer dig

Udgivet d. 29-08-2018

Påvirkes dit husdyrbrug negativt, skal du afgive høringssvar inden 17. september 2018.

Der er strenge ammoniakkrav til habitatnaturen f.eks. i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug.

Desuden gælder anmelderegler i Fuglebeskyttelsesområder, hvorved eksempelvis omlægning af vedvarende græs og tilplantning kan blive svært.

Men det er vigtigt, at ingen husdyrproducenter påvirkes negativt.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der i forbindelse med de nye områder er foretaget en screening i forhold til kriterierne for afstand til eksisterende husdyrproduktioner.

Screeningskriterierne bygger som udgangspunkt på et fornuftigt fagligt grundlag. Men det kan ikke udelukkes, at der på trods af dette alligevel vil kunne være husdyrbrug, der kan påvirkes i negativ retning af de nye udpegninger.

Derfor opfordrer vi i SAGRO lodsejere i nærheden af de nye områder til selv at tjekke, at der ikke er nogen risiko for, at eksisterende husdyrbrug påvirkes og i givet fald afgive et høringssvar til bekendtgørelsen. Kort over de nye områder kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis nogle landmænd oplever, at de påvirkes af de nye udpegninger, hjælper vi gerne med indsendelse af høringssvar.

Kontakt

Lisbeth Gliese, tlf. 9629 6931

Helle Borum, tlf. 9629 6639

Anne Ravnshøj, tlf. 7660 2392

Rasmus Filsø Løbner, tlf. 9629 6636

10 helt nye Natura 2000-områder

Grænsejusteringen har medført udpegning af ti helt nye Natura 2000-områder, og at en række områder udpeges til at være både habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

I perioden frem til, at EU-Kommissionen godkender ændringerne, vil både de nye og de gamle afgrænsninger være gældende. Dog har ændringerne af fuglebeskyttelsesområderne direkte virkning.

Sådan gør du:

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Slå ”Udvidelse af habitatområder” til. Kig også på ”udvidelse af Fuglebeskyttelsesområder”.

Ligger din ejendom flere km derfra, er der formodentlig ingen problemer. Det afhænger selvfølgelig af størrelsen på din husdyrproduktion.

Fakta

Grænsejusteringen af Natura 2000-områderne betyder, at nye 30.900 ha er udpeget, mens andre 29.900 ha er taget ud. Det er konsekvensen af en politisk beslutning om, at der skulle udpeges nye arealer i samme omfang, som arealer udgik.

Bekendtgørelsen om den nye afgrænsning omfatter 10 helt nye områder. Høringsperioden slutter den 17. september.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere