De er blevet enige! Hvad betyder Finansloven for dig?

Udgivet d. 03-12-2019

Mandag aften faldt finanslovsaftalen på plads, men hvad er egentlig de vigtigste elementer for dig som landmand?

Skatten:

 • Punktafgifterne indekseres, hvilket betyder en årlig stigning på 1,8 %. Tinglysningsafgiften og afgifter på råstofmaterialer stiger allerede første gang 1. marts 2020, mens afgifter på bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage stiger første gang 1. januar 2021.
 • Slut med ”forældrekøb” i virksomhedsordningen. Iflg. aftalen skal det fremadrettet være slut med, at udlejning af bolig til nærtstående kan indgå i virksomhedsordningen.
  • Hvordan de ejendomme, som allerede nu indgår i virksomhedsordningen skal hæves ud, må fremgå af lovforslaget, når det engang kommer.
 • Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget – fremtidige gevinster vil for hovedaktionær, som har erhvervet deres aktier før den 19. maj 1993, ikke opnå et hovedaktionærnedslag på fremtidige gevinststigninger.
 • Stramning af beskatning af leasede firmabiler – måden at udregne beskatningsgrundlaget ved fri bil ændres, så den reelt sættes op.

Andre tiltag:

 • Udtagning af landbrugsjord – regeringen ønsker udtag af kulstofrig landbrugsjord, eksempelvis gennem afbrydning af dræn og vådgøring af områder - tilskud og kompensation i forbindelse med værditab ved videresalg af jorden, omlægning til mere bæredygtig produktion m.v. 
 • Ny selvfinansieret barselsfond for selvstændige
 • Bredbåndspuljen fortsætter
 • Afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere
 • Annullering af den planlagte stigning på afgiften på elbiler.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Jannie Brinth Skattespecialist 96 29 65 84 61 65 52 28
Jannie Brinth


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere