ESG hos FarmCompany: Samfundsansvar er en fremtidssikring

Udgivet d. 25-03-2024

Hos FarmCompany er man meget bevidst om, at det at arbejde med bæredygtighed og at kunne dokumentere det, ganske enkelt tjener som deres ”licence to produce”.

 

Skal, skal ikke? Mange har nok overvejet at se mere på ”det der ESG”. Men hvis man er i tvivl, kan man måske få lidt inspiration ved at skele til en af de helt store i den primære fødevareproduktion i Danmark. FarmCompany driver i alt seks gårde i Danmark; nogle med mælkeproduktion, nogle med ren planteproduktion og en med økologiske grise.
Her var man aldrig i tvivl om, at hvis man vil fremtidssikre sin landbrugsvirksomhed, skal man tage et samfundsansvar. Det betyder, at man i FarmCompany arbejder målrettet med at sikre høje standarder inden for social og miljømæssig bæredygtighed.


- Det er ud fra ideen om, at det ikke bare er en fin ting at bryste sig af. Det er en forventning, som samfundet har til alle virksomheder – også landbrugsvirksomheder som vores, og den skal vi leve op til. Derfor gik vores ejere ind i det for år tilbage og begyndte at arbejde hen imod, at vi blev B Corp-certificeret. Det har været ret omfangsrigt ift. det arbejde, der skulle lægges i det, men nu har vi certificeringen, og det er vi stolte af, forklarer Jens Ohnemus, der er bestyrelsesformand i FarmCompany.


B Corp-certificering, eller ”Benefit Corporation-certificering”, er en form for virksomheds-certificering, der fokuserer på sociale og miljømæssige præstationer udover økonomisk profit. Det er ikke noget, man kommer sovende til, da man for at opnå en B Corp-certificering gennemgår en omfattende evaluering. B Corps er derfor virksomheder, der har forpligtet sig til at opfylde høje standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed og sociale og miljømæssige resultater.
Hos SAGRO er bæredygtighedsrådgiver Marlene Roswall Hansen tilknyttet FarmCompany.


- Det er næppe alle landbrug, hvor det vil give mening at blive B Corp-certificeret. Men ”mindre” kan bestemt også gøre det, hvis man driver en ”almindelig” gård. En ESG-rapport er et meget brugbart og praksisnært redskab, som understøtter den grønne omstilling på gårdene rundt omkring. Jeg ser FarmCompanys arbejde med det her som et udtryk for, at en af de helt store spillere på markedet forstår samfundets forventning om, at man arbejder med bæredygtighed i sin virksomhed, siger hun.

 

 

Hvordan gør de i praksis?
Hos FarmCompany har man månedlige møder online, hvor driftslederne taler om, hvad der er af udfordringer og kommende indsatsområder. Her bruger man bl.a. ESG-rapporten som styringsværktøj.
- Vores driftsledere på de enkelte gårde står så for at få forskellige tiltag implementeret i den daglige drift. Det er klart, at det er forskelligt fra gård til gård, men omvendt er der også mange ting, der går igen. Det er klart, at vi ikke sidder og piller i ESG-rapporten på hvert møde. Men dets fokuspunkter er naturligt indarbejdet i bedrifternes arbejdsplaner, forklarer Jens Ohnemus.


De lavesthængende frugter er allerede plukket, herunder overgang fra lysstofrør til LED-belysning – for nu bare at nævne et eksempel. Spørger man hos SAGRO, er det at komme i gang med at arbejde med bæredygtig udvikling, som man kan dokumentere, det vigtigste og i den sammenhæng få det dokumenteret. Og den dokumentation kalder man en ESG-rapport.
- FarmCompany er jo nået rigtig langt med både ESG-arbejdet og
B Corp-certificering. Men FarmCompanys ejere er også i den liga, hvor man har ekstremt godt indblik i, hvad den finansielle sektor forventer. Og her forventes det, at man arbejder med sin sociale, klima- og miljømæssige bæredygtighed, siger han.


Hvorfor forventes det, at man har en grøn profil?
Hvis man går og tænker, at ”det der med ESG” nok går over af sig selv, tager man fejl. Det er der flere årsager til. Ikke mindst i samfundet som helhed, hvor man over en bred kam kan se forbrugermønstrene ændre sig hen imod, at man foretrækker at købe produkter fra firmaer, der tager deres samfundsansvar på sig.
- Hos FarmCompany er vi meget bevidste om, at det at arbejde med bæredygtighed og at kunne dokumentere det, ganske enkelt tjener som vores ”licence to produce”. Der er stærke strømninger i tiden, og derudover er det jo fedt at arbejde med noget, som virkelig giver mening i forhold til planetens fremtid, for nu at bruge et lidt højstemt udtryk, siger Jens Ohnemus.


Desuden har disse strømninger resulteret i lovgivning, som indirekte vil betyde, at landmænd bliver bedt om at dokumentere deres arbejde med bæredygtighed, f.eks. i form af en ESG-rapport. Det gør de, fordi banker og realkreditinstitutter er omfattet EU’s ”Corporate Sustainability Reporting”-direktiv – normalt bare omtalt som CSR-direktivet. Og CSR-direktivet kræver, at disse selskaber arbejder med bæredygtighed, og at de dokumenterer det i en årlig rapport.


- For at f.eks. en bank eller et realkreditinstitut kan rapportere på sin egen bæredygtighed, skal den kunne oplyse ESG-data på de selskaber og firmaer, de understøtter med finansiering, og dermed bliver landmænd indirekte berørt af direktivet, forklarer Marlene Roswall Hansen.

 

- Det er næppe alle landbrug, hvor det vil give mening at blive B Corp-certificeret. Men ”mindre” kan bestemt også gøre det, hvis man driver en ”almindelig” gård.

Jens Ohnemus, bestyrelsesformand i FarmCompany

 

Attraktiv arbejdsplads
En del af ESG-rapportering er også, at man arbejder aktivt med at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er helt centralt, fordi det i samfundet også forventes, at man behandler sine medarbejdere godt.
- Vi bruger også SAGRO som sparringspartner til at beholde og videreudvikle et godt arbejdsmiljø. Vi får bl.a. lavet APV og trivselsundersøgelser, fordi det er et målepunkt i vores ESG-rapportering. Derudover følger vi f.eks. forskrifterne for, hvordan man afholder MUS – for nu at nævne de to mest centrale ting. Det er helt afgørende for os, at vi har et godt arbejdsmiljø. Der tales i branchen generelt meget om fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere, og ledelsen hos os er enormt opmærksom på, at vi også har det, siger Jens Ohnemus.


Hos SAGRO oplever Marlene Roswall Hansen ofte, at nogle landmænd bliver overraskede over, at fastholdelse og rekruttering kan blive en del af en ESG-rapport.


- På mange bedrifter arbejdes der intenst med at skabe en god arbejdsplads. Når vi udarbejder en ESG-rapport, kan dette blive indarbejdet som en del af handlingsplanen for det kommende år, hvis det passer til bedriften. Hos FarmCompany har man investeret aktivt i at skabe et godt arbejdsmiljø, og man kan godt mærke, at det er vigtigt for deres ledelse, siger hun.


I det store hele afspejler forventningerne om ESG-engagement samfundets skiftende værdier mod en mere bæredygtig, ansvarlig og bevidst tilgang til forretningspraksis. Virksomheder, der aktivt arbejder med disse forventninger, kan opbygge et mere robust omdømme og bidrage positivt til samfundet og miljøet.


- Når man lykkes med det, har man stillet virksomheden stærkt – ikke mindst i forhold til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, slutter Marlene Roswall Hansen.

ESG-strømning i samfundet

Samfundet forventer i stigende grad, at virksomheder arbejder med Environmental, Social, and Governance (ESG)-aspekter af deres drift af flere grunde:

Bæredygtighed og miljømæssig bevidsthed: Med stigende opmærksomhed på klimaforandringer og miljøpåvirkninger forventer samfundet, at virksomheder tager ansvar for deres miljømæssige fodaftryk og arbejder mod bæredygtighed.

Social ansvarlighed: Der er en voksende forventning om, at virksomheder deltager i sociale initiativer og bidrager positivt til samfundet. Dette kan omfatte ansvarlige arbejdspraksisser, ligestilling, diversitet og inklusion.

Ledelse og etik: ESG-krav relaterer sig også til god ledelse og etiske forretningspraksisser. Virksomheder forventes at have sund governancestruktur og politikker, der tager hensyn til interessenternes interesser.

Investorinteresse: Investorer er i stigende grad fokuserede på ESG-kriterier som en vigtig faktor i deres beslutningsproces. Virksomheder med stærke ESG-præstationer kan opleve større interesse fra investorer og kapitalmarkedet.

Forbrugernes præferencer: Forbrugere udtrykker oftere deres præferencer for produkter og tjenester fra virksomheder, der er engagerede i bæredygtighed og sociale spørgsmål. Virksomheder, der ignorerer disse aspekter, kan risikere at miste kunder og opleve omdømmetab.

Regulatorisk pres: Lovgivere og reguleringsorganer indfører i stigende grad krav og standarder relateret til ESG, hvilket presser virksomheder til at overholde bestemte retningslinjer for at undgå retlige og finansielle konsekvenser.

Fakta om FarmCompany

  • Antal ansatte: 30.
  • Ejer seks gårde med et samlet areal på 1.870 ha. Her produceres der mælk, foder, kødkvæg og økologiske grise.
  • Gården i Ribe bruges af selskabet som en benchmark-bedrift. Her finder man 1.100 jersey-køer (ca. halvdelen er kvier), der leverer omtrent 11.550 kg EKM. Der arbejdes med genetikken, og det har udløst prisen ”Superior Jersey Breed” fra Viking Genetics.

Jens Ohnemus

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Marlene Roswall Hansen Marlene Roswall Hansen Bæredygtighedsrådgiver 76 60 23 36


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere