Etablering af Storå Komité

Udgivet d. 03-06-2020

Herning-Ikast og Holstebro Struer Landboforening bag initiativet.

De tre kommuner, som Storåen gennemløber, (Ikast–Bran­de, Herning og Holstebro) har alle givet tilsagn om at indgå i drøftelserne om etablering af en Storå Komité. Initiativet til etablering kommer fra Holstebro Struer Landboforening og Herning-Ikast Landboforening.

Foreningerne er af den opfattelse, at kommunerne og de bredejere og lodsejere, som afvander til Storåen, har en fælles interesse i en optimal vandafledning. Men der er brug for en koordineret indsats.

En koordinering, der bør omfatte indsatser i hele åsystemet, og som sam­tidig giver plads til afvanding og klimatilpasning – side om side med bedre vandmiljø og rekreative interesser.

Storå Komiteens indsats vil bestå i at rådgive kommune og lodsejere, ind­samle viden, finde fælles forståelse og at påtage sig værtsrollen ved ar­rangementer vedrørende Storåen, der dækker flere kommuner.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere