Nyt Danmarkskort med oplysninger om spildevand

Udgivet d. 17-11-2021

På spildevandsdata.dk kan du på et Danmarkskort nemt finde oplysninger om indberettede spildevandsdata for hele landet. Det gælder både udledninger af renset spildevand fra lokale spildevandsanlæg samt udledninger af overløbsvand.

Nu bliver det nemmere at overskue, hvilke udledninger af spildevand der sker til vandmiljøet i dit lokalområde.

Det er vandselskaberne og kommunerne, som står for at indberette data. SEGES har nu samlet de indberettede data for 2020 og præsenterer dem på et Danmarkskort, så borgere nemt kan gå ind og få overblik over, hvor godt vandet renses i deres lokalområde. Af kortet fremgår for eksempel, hvor store mængder der udledes og rensningsgraden på renseanlæggene.

- Med spildevandskortet ønsker vi at skabe større transparens. Data ligger i en database, og er ikke særlig tilgængelig der, men vi har samlet dem og viser dem på en måde, så oplysningerne bliver nemt tilgængelige for alle, fortæller chefkonsulent Flemming Gertz, SEGES.

På Danmarkskortet www.spildevandsdata.dk kan du vælge de data, du ønsker vist. Her ses rensningsgraden for kvælstof med tilhørende farvekoder. Ved klik på et givet punkt får du adgang til yderligere data. OBS: kortet er ikke velegnet til mobilvisning

Af kortet fremgår også, hvor ofte der er sket overløb, og hvor store mængder der er løbet urenset ud i vandmiljøet.

-  Mens data fra renseanlæggene normalt har en god kvalitet, er indberetningerne om overløb mere usikre, og her kan borgerne være med til at sikre kvaliteten. De har ofte en stor viden om, hvad der sker lokalt, så de kan vurdere om de data, de kan se på spildevandsdata.dk, stemmer overens med, hvor mange gange de har oplevet, at der ledes spildevand ud i et vandløb. Det kan bidrage til en højere kvalitet af data og i det hele taget en bedre inddragelse af borgerne og deres ønsker til vandmiljøet og spildevandsrensningen, siger Flemming Gertz.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Stine Bundgaard Pedersen Politisk rådgiver 96 29 66 02 40 29 58 85
Stine Bundgaard Pedersen

Se spildevandskortet på spildevandsdata.dk 
OBS: kortet er ikke velegnet til mobilvisning


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere