Få målt stalden op og gør dig klar til fremtiden

Udgivet d. 01-12-2021

Lov om hold af kvæg skærpes allerede næste år og i 2024. Det er en god idé at få undersøgt, hvad du skal ændre.

Har du en kostald, der er fra før 2010?

Så er det en ekstra god idé at læse videre her. Har du en nyere stald, kan det stadig være nyttigt.

For allerede næste år er der en række nye krav i ”Lov om hold af kvæg”, der skal opfyldes. Og i 2024 er der rigtig mange nye krav, der skal opfyldes.

Nogle ting er enkelte at forholde sig til – for eksempel, at der skal være flere kobørster.

Andre ting kan kræve betydeligt flere overvejelser. Det gælder krav til antallet af kælvningsbokse og sygebokse og kravet til antallet af ædepladser til nykælvere. Den slags kan gå ud over den samlede plads i stalden. Og er der så stadig plads til de dyr, du har i dag?

Det spørgsmål er baggrunden for, at SAGRO nu tilbyder at måle kostalde op, så du som kvægbruger får det rigtige grundlag at træffe beslutninger ud fra.

- For det koster at lave nye kælvningsbokse eller nye sygebokse, understreger kvægrådgiver Jesper Gejl Kristensen. 

- Derfor er det en god idé at indarbejde det i de budgetter, man skal lave i den kommende tid, siger han.

 

Stalden måles op med laserlys, som her rammer det hvide papir holdt af Charlotte Katholm.

 

Skal du bygge?

Kravet om en ædeplads til hver nykælver er et af de krav, der kan blive omfattende på den enkelte ejendom. Nogle steder er det nødvendigt at dele køerne op i flere hold. Det kan betyde, at man må bygge til – eller tage eksisterende bygninger i brug, som i dag bruges til andre formål.

Begge dele kan udløse krav om ny godkendelse, og så begynder det pludselig at blive ganske indviklet – og måske dyrt. Allerførst skal man have et overblik over, hvor meget plads der er i den eksisterende stald.

Udendørs ædepladser er også en mulighed. Men etablering af udendørs ædepladser vil påvirke miljøgodkendelsen. Derfor vil det være en god idé at rådføre sig med Byggeri & Teknik om, hvad der eventuelt skal til af godkendelser.

Har man AMS er man ikke omfattet af kravet om en ædeplads til hver nykælver, fordi køerne henter kraftfoder i malkerobotten.

Altså er der også her en hel del at tænke over.

Der er ganske få år til, at de ret gennemgribende krav skal føres ud i livet – derfor er det en god idé at forberede sig nu. Især hvis man har en stald fra før 2010.

Indviklet at regne på

De kommende krav i Lov om hold af kvæg er rigtig indviklede at få overblik over.

Bare at montere det rigtige antal kobørster er et større regnestykke. Har man 74 køer, kan man nøjes med én kobørste, har man 75 køer, skal man have to. Og går bare to goldkøer sammen, skal de have deres egen kobørste. Bare for at nævne nogle af de regler, som det kan være svært at gennemskue.

- Det er derfor vi anbefaler, at ejendommen screenes, så man får overblik over, hvad der skal investeres i de kommende år, siger Jesper Gejl Kristensen.

 

Bruno Pedersen fra Nørre Nebel fik målt stalden fra 1998 for at kunne afgøre, hvad der skal til for, at den kan leve op til kravene i Lov om hold af kvæg.

Vigtige punkter

De vigtigste punkter, du skal være opmærksom på fra juli 2022 

Er din stald taget i brug før 1.7.2010:

 • § 64: 1 roterende kobørste pr. 50 køer
 • § 79, stk. 2: En ædeplads pr.  nykælver
 • § 82, stk. 2: Maks. 6 køer pr.  drikkekop
 • § 102 og 121: Ungdyr og kalve opstaldet mere end 2 skal have adgang til hudpleje

Er din stald taget i brug mellem 1.7.2010 og 30.6.2012: 

 • § 33, 35, 86, 87, 88: Sygebokse og kælvningsbokse samt arealkrav til disse
 • § 79: Køer pr.  ædeplads ved forskellige forhold
 • § 89: Ko og kalv sammen i 12 timer
 • § 91, 116: Fuldspalter må ikke anvendes til ungdyr/kalve
 • § 103, 104, 105, 110, 129: Arealkrav og plads til ungdyr/kalve ved forskellige forhold 

 

De vigtigste punkter, du skal være opmærksom på fra juli 2024 

Er din stald taget i brug før 1.7.2010:

 • § 73, pkt. 3: Ved særskilt opsamlingsplads –  eftergiveligt gulv
 • § 82: Maks. 10 køer pr.  meter drikkekar
 • § 101: Mindst en ædeplads pr. højdrægtig kvie i fællesboks

Herudover alle de krav, som stalde bygget mellem 1.7.2010 og 30.6.2012 skulle leve op til i 2022.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Jesper Gejl Kristensen Kvægrådgiver 96 29 68 43 21 36 48 09
Jesper Gejl Kristensen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere