Frivillige aftaler på vandværkernes præmisser

Udgivet d. 02-11-2022

Et indlæg i debatten, skrevet af Sven Agergaard - Formand for Herning-Ikast Landboforening.

Det er beskæmmende at opleve, hvordan vandforsyningsselskaber i Herning Kommune melder ud, at de gerne vil indgå frivillige aftaler med de landmænd, der har fået udpeget de såkaldte BNBO arealer. Vandværkerne og Herning Kommune har tilkendegivet, at de gerne vil lave frivillige aftaler inden 31.12.2022, hvor fristen for at indgå frivillige aftaler udløber. Men når det kommer til stykket, oplever vi, at de frivillige aftaler skal indgås ud fra det som vandværkerne mener der skal stå i en sådan aftale. Der er derfor reelt ikke tale om at vandværkerne  ønsker at forhandle om en aftale, men snarere at de dikterer præmisserne. Det mener vi ikke er at have respekt for landmandens tab, ligesom vi mener at der skal to til en aftale.

Tilbage i 2019 vedtog Folketinget, at der skulle laves indsatsplaner for at sikre rent drikkevand. Indsatsplanerne har resulteret i, at der ved de fleste drikkevandsboringer i Danmark skal udlægges arealer, de såkaldte Borings Nære Beskyttelses Områder også kaldet BNBO. Kommunernes rolle er dels at sikre udpegning af områderne og dernæst at sikre og hjælpe vandværkerne med at få lavet aftaler med de landmænd der for tid og evighed får dyrkningsmæssige indskrænkninger, på de udpegede arealer. I alle tilfælde betyder det, at der ikke må bruges plantebeskyttelsesmidler og i visse tilfælde må der heller ikke tilføres gødning til arealet.

For landmanden, der får indskrænkninger i dyrkningsretten, medfører det i de fleste tilfælde at arealerne mere eller mindre tages ud af drift. Alle er enige om, at der skal kompenseres for disse dyrkningsmæssige indskrænkninger, men vi mangler realisme fra vandværkerne, når kompensationsaftalerne skal indgås. Som landmænd skal vi ikke overkompenseres, men vi mangler respekt fra vandværkerne når erstatningen skal aftales.

Herning Ikast Landboforening har i flere tilfælde oplevet landmænd der seriøst har forsøgt at lave aftale med det lokale vandværk. Men har vandværket ikke kunnet indgå aftaler på deres præmisser – ja så venter de på 1. januar 2023, hvor BNBO arealerne vil blive eksproprieret. Ja, vi har sågar oplevet Herning Vand give besked til lodsejer, at dersom lodsejeren ikke ville lave aftale på deres præmisser, ja så venter vi bare på statslig indgreb – det oplever vi ikke som ordentlighed. Jeg vil på det kraftigste opfordre Herning Kommune til at sikre at kommunens vandværker viser større smidighed og vilje, så vi ad frivillighedens vej får lavet disse aftaler nu. Ingen kan være interesseret i, at der skal føres årelange retssager for at få afsluttet disse BNBO aftaler. Landmændenes kompensationer skal finansieres over regningen for brugsvand men det skal alle de omkostninger, der vil komme i kølvandet på de mange retssager som vi kan forudse også, så lad fornuften sejre og få lavet de frivillige aftaler nu.

Med venlig hilsen

Sven Agergaard – Formand for Herning-Ikast Landboforening

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Villy Juul Larsen Villy Juul Larsen Politisk rådgiver 96296606 20238549


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere