Fusion i centrum hos Familielandbruget VEST-Jylland

Udgivet d. 24-03-2022

Generalforsamling bød på nyvalg til to poster i bestyrelsen og genvalg til formand Lone Andersen.

Familielandbruget MidtVest og Familielandbruget VEST-Jylland har besluttet at fusionere til én organisation 1. januar 2023. Det blev vedtaget på generalforsamlingen hos VEST-Jylland onsdag d. 23. marts, og dermed har begge foreninger nu sagt et stort "ja" til fusioen.

Den nye organisation viderefører navnet på den ene af de to, så navnet bliver "Familielandbruget Vest-Jylland".

Sammenlægningen er der rigtig god ræson i, hvis man spørger næstformand for Familielandbruget VEST-Jylland, Martin Alstrup.

 - Der er et meget stort personsammenfald foreningerne imellem. Jeg er f.eks. også formand for Familielandbruget MidtVest. Og dertil kommer der en række fordele, både organisatorisk og politisk, siger han.

Organisatorisk høster man fordele af stordrift, og det betyder flere kræfter til det politiske arbejde. og samtidig får formandskabet et større opland at samle erfaringer fra. Det vil også gavne Lone Andersen, som udover at være næstformand i Landbrug og Fødevarers bestyrelse, også er formand for Familielandbruget Vestjylland. Samtidig kan formandskabet, rent politisk, nu tale med større tyngde, fordi man repræsenterer flere medlemmer.

  - Med flere medlemmer får vi nemmere ved at rekruttere strategisk til bestyrelsen, siger Martin Alstrup.

 

Mere fokus på nicheproduktion 

Til generalforsamlingen var der mødt mere end 30 mennesker op. De kunne høre formand Lone Andersen aflægge beretning. Formand for L&F, Søren Søndergaard, fik meget varme ord med på vejen for sit arbejde med landbrugsaftalen, som af Lone Andersen blev kaldt hans "svendestykke".

Hvad angår arbejdet i L&F, er tendensen nu, at nicheproduktion får mere og mere opmærksomhed. Det har i længere tid været en kamp, men endelig er der nedsat et udvalg rettet mod de mindre producenter, så de får bedre forhold.

 - Det kan vise sig at blive yderst interessant for mange af vores medlemmer, sagde formand for Familielandbruget VEST-Jylland, Lone Andersen.

 

Det kommende år

Bestyrelsen, som skal styre Familielandbruget VEST-Jylland det sidste stykke tid frem til fusionen, blev også valgt. Der var, som tidligere anført, genvalg til formand Lone Andersen m.fl. Ejnar Thomsen og Flemming Merrild genopstillede ikke, og de blev afløst af Edvard Rasmussen og Svend Johnsen.

Selvom de to organisationer skal smelte sammen til nytår, skal man som medlem derfor ikke være nervøs for, at de mange gode arrangementer sat på pause, indtil fusionen er en realitet.

 - Tværtimod, så viderefører vi mange ting. Både de enormt populære markvandringer, men f.eks. også Flensborg-legatet vil fortsætte, som det plejer. Det er vi selvfølgelig enormt glade for, siger Martin Alstrup.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere