Landmænd stemte grønt

Udgivet d. 21-02-2019

Der er fortsat liv i familielandbruget Midt-Vest

Formand for familielandbruget Midt-Vest, Birger Jensen udfordrede medlemmerne på generalforsamlingen i aftes ved at de skulle svare på en række spørgsmål om deres forventninger til fremtiden ved at hæve et grønt eller rødt kort.

Det var spørgsmål om, hvorvidt de regnede med stadig at være landmand, ville leje jord, eller leje jord ud, sælge eller købe inden for en tidshorisont på fem år.

Den meget uformelle statistiske undersøgelse glædede formanden, der kunne konstatere, at langt størstedelen regnede med at fortsætte. Selv om der er et lille fald i antallet af medlemmer, er der da også stadig 108 A-medlemmer og 48 B-medlemmer i foreningen, der har en solid egenkapital på 620.567 kroner.

Et af de emner, der blev debatteret, var foreningens fremtid, og ikke mindst om de penge, der bliver sendt videre til Landbrug & Fødevarer og til den overliggende repræsentation på regionsniveau.

Flemming Merrild påpegede, at der kunne være behov for at se på strukturen og måske fusionere nogle af de overliggende foreninger på regionsniveau, ens der stadig skal være liv i de lokale foreninger, der sikrer nærhed med medlemmerne.

Svend Bodholt understregede, at der er mange opgaver med møder med kommuner og dialogmøder, hvor den lokale repræsentation er vigtig, som en modvægt, når landmændene er uenige med kommunerne.

 

En glædens dag

Formand Birger Jensen glædede sig over, at pantebrevsmodellen, som skal lette generationsskifter, er sendt i høring.

Det er en model, som Familielandbruget har været med til at stå faddere til, og kan gøre salg lettere, da sælger først beskattes i takt med, at han får pengene fra køber.

Martin Alstrup slog fast, at det kræver unge mennesker, der skal tage over, hvis den ældre generation skal afvikle.

Preben Kristensens erfaring er, at der er rigtigt mange unge mennesker, der higer efter at komme igen, men at de løber panden mod en mur, når det handler om at finde finansiering.

Også han tror på, at pantebrevsmodellen kan blive en hjælp

 

Vand på dagsordenen

Vand – eller manglen på vand – var også et tema, der blev rundet på generalforsamlingen.

De landmænd, som har vandet meget, skal være opmærksomme på, hvordan de enkelte kommuner ser på deres forbrug.

Mange kommuner ser ganske vist på forbruget over en længere tidshorisont, hvor forbruget i et ekstremt år som 2018 således bliver udlignet.

Frygten er dog, at målinger af grundvandsstand eller i boringer kan mangle et sammenligningsgrundlag og dermed være misvisende i forhold til grundvandsstanden.  Det risikerer at blive udlagt som en indikation af, at landbruget ”tømmer” grundvandsreservoirerne, sagde Karsten Stubben.

- Der var nogen, der påstod, at vi ville tømme Sunds Sø med alt det vand, der blev brugt til vanding i området, men søen er sunket 10 centimeter, og med den tørre og varme sommer kan der lige så godt være tale om fordampning, spurgte Birger Jensen.

En kort debat om udsigten til at staten vil købe landbrugsjord udspandt sig også.

Preben Kristensen opfordrede til at se det som en mulighed for at landmænd kunne komme helt eller delvis af med jordlodder, ligesom der kan ligge en fordel i jordfordeling, så jordstykker kan komme til at ligge mere samlet og dermed rationelt.

Det blev dog også pointeret, at der er lange udsigter til at tanken gennemføres – og at der for tiden luftes mange valgløfter.

 

Der var genvalg til Uffe Kjær, Ove Rasmussen og Vagn Mouritsen, ligesom Birger Jensen blev genvalgt som formand.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere