Grovfoderekskursionen: SAGRO bidrog med viden om foderproduktion og fodring

Udgivet d. 16-06-2021

På en solbeskinnet dag var flere af SAGROs rådgivere med til at give Grovfoderekskursionens 500 deltagere ny viden og inspiration.

Det summede af sol og liv, da årets Grovfoderekskursion løb af stablen hos to landmænd i det sydjyske; Mads Stokholm Pedersen og Svend Schøler. For mange var det helt sikkert en forløsning endelig igen at kunne mødes med kolleger og fagfolk.

Alene synet af de mange biler, der stod parkeret på rad og række hos den første af dagens to værter, vidnede om, at vi nu igen kan mødes i større forsamlinger. Flaget var hejst, solen skinnede, og dyrene fulgte nysgerrigt med i begivenhederne.

Inddelt i fem grupper kom deltagerne rundt til forskellige demonstrationer og indlæg. Programmet bød på ny viden og praktisk erfaring inden for foderproduktion og fodring - blandt andet demonstration af de nye VF lavtryksdæk, såmaskiner til etablering af kløvergræsudlæg og rivetyper i kløvergræs samt indlæg om ko-komfort, parvis opstaldning af kalve, DMS-Klovanalyse, exoskeletter, strategi for bekæmpelse af hanespore og optimal udnyttelse af AMS. For blot at nævne et udpluk.

Forsøg med placeret gylle i majs
På markerne hos Mads Stokholm Pedersen kunne deltagerne inspicere majsen, som er vokset op efter forsøg med en nyudviklet nedfælder til placeret gylle i majs. Nedfælderen er udviklet i et samarbejde mellem SEGES, Aarhus Universitet, DMOGE, Samson og Varde Maskinstation, og SAGROs rådgivere har fulgt forsøget nøje sammen med Mads.

Målet har været at udvikle en nedfælder, der kan placere gyllen optimalt i forhold til majsens vækst. Placeret gylle bliver mere og mere aktuelt i en tid, hvor flere bedrifter bliver begrænset i, hvor meget startgødning der kan anvendes til dyrkning af majs som følge af nye fosforlofter. Læs mere om forsøget her.

Udnytter kvælstof fra kløver
På en fælles stand med en række virksomheder fortalte Mads Stokholm Pedersens planterådgiver, Erik Helbo Bjergmark fra SAGRO, om markdriften, herunder majs uden gylle efter kløvergræs.

- Når der er meget kløver i kløvergræsmarken, kan afgrøden efterfølgende udnytte, at kløveren har samlet kvælstof sammen og efterladt det i jorden, forklarede rådgiveren blandt andet.

Staldvandring hos højtydende køer
I år var der stort fokus på ko-komfort, snuse tid, pasning og fodring med deraf følgende høj mælkeydelse.

Deltagerne kom således også på staldvandring, og hos vært og kvæglandmand Svend Ebsen Schøler kunne SAGROs chef for Kvæg, Morten S. Thomsen, fortælle om, hvordan bedriftens køer bliver passet.

Hurtige og præcise analyser
Planterådgiver Vivi Ernstsen og kvægrådgiver Bjørg Noël Andersen præsenterede SAGROs NIR-scanner, også kaldet Agri-NIR; et super redskab og et godt servicetilbud, som ved hjælp af det nært-infrarøde spektrum kan foretage en avanceret analyse af græs, majs eller færdigmiksede foderblandinger.

De to rådgivere har arbejdet på højtryk for at få scanneren kalibreret og klar til at hjælpe danske mælkeproducenter. Græs ved majs arbejder de fortsat på.

Det blev en vellykket dag, hvor deltagerne kunne tage hjem med masser af nye input og erfaringsudvekslinger.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Erik Helbo Bjergmark Planterådgiver 76 60 21 59 25 57 98 93
Erik Helbo Bjergmark

Grovfoderekskursionen

Grovfoderekskursionen, der arrangeres af SEGES på vegne af Specialudvalget for Græs og Grovfoder, er årets store faglige inspirationsdag.

Grovfoderekskursionen foregik i år hos Mads Stokholm Pedersen og Svend Schøler. Begge landmænd har fokus på produktion af kvalitetsgrovfoder til deres meget højtydende besætninger.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere