Der er udfordringer - men nyudviklet gyllenedfælder virker

Udgivet d. 30-04-2021

Gødning til majs bliver et mere og mere aktuelt emne. SAGRO var med, da en nyudviklet præcisionsmaskine, forleden stod sin prøve i marken.

Forventningerne var store, da SEGES i samarbejde med Aarhus Universitet, Samson Agro, DM&E og Varde Maskinstation for nylig afholdt en demonstrationsdag med gyllenedfældning hos en af SAGROs mangeårige kunder, landmand Mads Stokholm Pedersen nær Roager i Sydvestjylland.

Her skulle den nyudviklede 8-rækkede prototype, der meget præcist kan placere gylle til majs, stå sin prøve.

Det er ikke mindst udfordringer med fosforreglerne, der nødvendiggør udvikling af nye maskiner, der kan fremme udnyttelsen af gylle. Vil man fortsat kunne dyrke majs med de nuværende ønskede udbytter, er det nødvendigt at kigge på, hvordan man kan udnytte gyllen endnu bedre, end man gør i dag.

- Vi ved, at det giver en god effekt at placere gylle forud for majs meget præcist ved hjælp af GPS. Hos SAGRO har vi beskæftiget os meget med emnet og også selv arbejdet på en prototype. Derfor var det interessant at se Samsons nedfælder i et regulært storskala-forsøg, beretter planterådgiver Erik Helbo Bjergmark.

Udstyret med skovle og målestok ventede han sammen med sine to kolleger Vivi Ernstsen og Michael Troelsgaard spændt på at kunne sætte de første spadestik i jorden for at se og måle, hvordan den nedfældede gylle rent faktisk lå placeret.

- Overordnet kan vi konkludere, at der kan laves et fornuftigt såbed både ved pløjning og ved harvning, og ikke overraskende var det særligt gps-tilretningerne, der gav udfordringer, sammenfatter Erik Helbo Bjergmark og tilføjer:

- Nu vil vi sammenligne metoderne hen over sæsonen, og til Grovfoderekskursionen den 15. juni vil vi være med, når alle interesserede får mulighed for at inspicere både maskiner og majs-parceller.

SAGROs planterådgivere har fulgt forsøgene, og de var derfor spændte på at se, hvordan maskinerne præsterede.

Dybdestyring og 17 cm vingeskær
De medvirkende i det treårige projekt har fået midler fra erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) til at udvikle en teknik til at placere gylle til majs og sikre et fortsat højt udbytte med lavere gødningsinput.

- Præcision er vigtigt. Det kan ikke understreges nok. Vi har arbejdet på forsøget siden 2019, og dybdestyring har hele tiden været en prioritet. Gennem laboratorieforsøg på universitetet har vi blandt andet fundet ud af, at gyllen ligger mest optimalt i 9-10 cm dybde. Placeres det mere øverlig, er der risiko for, at de svider rødderne. Samtidig skal der være fem cm mellem frø og gylleoverkant. Kommer man tættere på, er risikoen for, at frøet går til, meget stor, fortalte landskonsulent i markteknik ved SEGES, Henning Sjørslev Lyngvig forud for demoen.

Fordi hver tand på maskinen kan bevæge sig individuelt, vil små ujævnheder i marken ikke bevirke, at afstanden på de 10 centimeter fra jordoverfladen varierer. Og i forhold til Samsons tænder er de endt med et vingeskær på 17 cm.

- Den individuelle dybdestyring og vingeskæret med 17 centimeters bredde bevirker, at der er plads til gyllen, og at GPS’ens usikkerhed får lidt snor på grund af fladen på 17 centimeter. Det er helt klart de vigtigste fordele, som bør fremhæves ved denne nyudviklede nedfælder, lød det fra Henning Sjørslev Lyngvig.

I storskala-forsøget bliver en ældre nedfælder (th.) og den nyudviklede prototype fra Samson (tv.) sammenlignet i forhold til nedfældning og placering af gylle.

Arbejder videre med udfordringer

- Vi har været i gang med afprøvning af maskinen hele vejen ned gennem Jylland og fået rigtig meget viden samlet sammen, som gør os i stand til at optimere maskinen yderligere. Det er en alsidig maskine, der er letindstillelig, berettede Niels Haubjerg, produktchef hos Samson Agro.

Han erkendte dog samtidig, at der stadig er lang vej i udviklingen, og at efterspørgslen - modsat hvad man har oplevet i Tyskland - ikke er der endnu.

- Der har været en generel skepsis. Vi har skullet bevise, at teknikken virker, og at vi kan hæve udbyttet. Teknikken er blevet bedre, og vi vil arbejde videre med de udfordringer, der er med GPS-styring på bagakslen, lød det ærligt fra Niels Haubjerg.

Samme timeløn
- Vi har efterhånden mere end ti års erfaring med Horsch-nedfælderen. Længe havde vi kun nogle enkelte økologer, der benyttede den, men pludselig var der nogle flere, som fik øjnene op for det. Det undrer mig dog lidt, at det går så langsomt, berettede Anders Gad fra Gads Maskinstation.

Rent praktisk understreger han, at det er vigtigt at sørge for at have jævne marker.

- Det bliver nemmere at håndtere teknikken hen ad vejen, og man kan bruge det til flere og flere ting. Du har samme timeløn som med en almindelig nedfælder, tilføjer Anders Gad.

På Samsons prototype bevæger hver tand sig for sig selv, så små ujævnheder i marken ikke får afstanden på de 10 centimeter fra jordoverfladen til at afvige.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Vivi Ernstsen Planterådgiver 76 60 21 95 40 91 31 01
Vivi Ernstsen

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Erik Helbo Bjergmark Planterådgiver 76 60 21 59 25 57 98 93
Erik Helbo Bjergmark

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Michael Troelsgaard Afdelingsleder, Grovfoder 76 60 23 94 40 91 30 76
Michael Troelsgaard

Tre nedfældningsmetoder

På forsøgsarealet i Ribe bliver der - på henholdsvis et pløjet og et harvet areal - nedfældet på tre forskellige måder:

  1. Traditionel nedfældning
  2. Nedfældning med placering - udført af Gads Maskinstations Focus CS
  3. Nedfældning med placering - udført af Samson Agros nye nedfælder

Forsøgene med gyllenedfældning er delt op i seks led med fire gentagelser. Der er tre harvede og tre pløjede led - alle uden fosforholdig startgødning.  

Den nyudviklede gyllenedfælder placerer gyllen meget præcist 10 centimeter under jordoverfladen. Det er den afstand, forskerne har fundet frem til giver den optimale virkning på afgrøden.

Studér arealerne til Grovfoderekskursionen

Årets Grovfoderekskursion foregår i år den 15. juni hos netop Mads Stokholm Pedersen, hvor nedfældningsforsøgene er i gang, og hos Svend Schøler, der også er kvæglandmand på Ribe-egnen. Begge landmænd har fokus på produktion af kvalitetsgrovfoder til deres meget højtydende besætninger.

Dermed vil den nye prototype på en nedfælder denne dag blive præsenteret for landmændene, ligesom de kan vurdere majsplanternes aktuelle tilstand. Efter høst vil udbytteresultaterne blive offentliggjort.

Grovfoderekskursionen, der arrangeres af SEGES på vegne af Specialudvalget for Græs og Grovfoder, er årets store faglige inspirationsdag. Programmet byder på ny viden og praktisk erfaring inden for foderproduktion og fodring. Hensigten er, at de deltagende landmænd umiddelbart vil kunne tage denne viden og erfaring med sig hjem og gøre brug af den på egen bedrift.

Arrangementet afholdes under forudsætning af, at gældende COVID-19 restriktioner gør det muligt på det tidspunkt.

Det endelige program er under udarbejdelse.

Hold dig orienteret og læs mere om Grovfoderekskursionen her


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere