Har du også lavbundsjord der skal udtages?

Udgivet d. 23-03-2022

Få klarhed over konsekvenser, kompensationsmuligheder samt den fremtidige arealanvendelse og tilskudsmuligheder.

Det er ikke sikkert at du ligefrem står i vand til livet på de lavest liggende arealer - men stort set alle har områder med dårligt udbytte.

I bestræbelserne på at mindske udledningen af drivhusgasser og kvælstof er der i øjeblikket et stort fokus på udtagning af lavbundsjorde.

Potentialet for at skabe naturlig hydrologi på lavbunds- og humusrige jorde er stort, og i følge landbrugsaftalen er målet de kommende år at tage 100.000 ha lavbundsjord ud af drift.

 

SAGROs miljørådgiver Karen Thomasen opfordrer jer landmænd til at få gennemgået arealerne nu.

- Udtagning af lavbundsjorde er baseret på en frivillig indsats, og lige nu har du muligheden for at sætte dagsordenen, og udpege hvilke arealer der kan bringes i spil. Der er forskellige tilskudsordninger og kompensationsmuligheder ved udtagning af lavbundsjorde, herunder en engangserstatning, køb/salg af jord og jordfordeling, udtaler Karen.

- For dig som lodsejer er det naturligvis helt afgørende at få klarhed over, hvad et lavbundsprojekt kan have af betydning.

 

SAGROs rådgivere kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne på din bedrift. Vi screener dine arealer, for at se om der er potentiale for at lave et vådområde- eller lavbundsprojekt. Derudover kan vi give dig klarhed over konsekvenser, kompensationsmuligheder samt den fremtidige arealanvendelse og tilskudsmuligheder.

 

Rådgiver i SAGROs nordlige område:

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Karen V. Thomasen Karen V. Thomasen Miljørådgiver 96 29 69 32 40 11 65 50

Rådgivere i SAGROs sydlige område:

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Anita Hingstman Rasmussen Anita Hingstman Rasmussen Miljø - og naturrådgiver 76 60 21 93 25 57 99 10

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Nicolai Smed Kjær Nicolai Smed Kjær Naturrådgiver 76 60 21 85 25 57 99 77


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere