Holstebro-Struer Landboforening udgiver jubilæumsbog

Udgivet d. 17-12-2020

Holstebro-Struer Landboforening har sammen med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune (DKM) udgivet bogen ”Nordvestjysk landbrug gennem 250 år”.

Fra højre formand for Holstebro-Struer Landboforening, Kristian Gade, forfatter og historiker Søren Poulsen, museumsdirektør Ingeborg Svennevig og Alan Lunde, ligeledes fra landboforeningen.

Holstebro-Struer Landboforening kan som bekendt fejre 200 års jubilæum i år. Ved tidligere jubilæer har landboforeningen udgivet jubilæumsbøger med beretning om foreningens virke gennem årene. Denne gang ønskede foreningen at medvirke til udgivelsen af en bog, der fortæller om landbrugets udvikling og betydning for det omgivende samfund i de forgangne århundreder.

Det er blevet til bogen ”Nordvestjysk landbrug gennem 250 år”, som Landboforeningen netop har udgivet sammen med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune (DKM).

- Vi syntes, det var en god idé og på sin plads i anledning af jubilæet at se tilbage på, hvordan landbruget har udviklet sig, forklarer formand for Holstero-Struer Landboforening, Kristian Gade, om baggrunden for bogprojektet - et samarbejde, der ifølge formanden har været en stor fornøjelse.

- Og nu er vi stolte af resultatet, tilføjer han.  

Udviklingen stopper aldrig
Bogens beskrivelse af landbruget i Nordvestjylland tager afsæt i 1700-tallets feudale landbrugssamfund og de gennemgribende reformer, som fandt sted i århundredets sidste årtier. De vestjyske bønder erhvervede deres gårde til selveje. Selvejet betød, at flere jorde kom i dyrkning og dyrkningen blev intensiveret. Det landskab, vi kender i dag, har forandret sig gevaldigt med dræning, engvanding, hedeopdyrkning, mergling og læplantning.

Nye dyrkningsmetoder og flere husdyr revolutionerede det nordvestjyske landbrug. I løbet af 1900-tallet blev husdyrproduktionen mere og mere koncentreret, og i dag er Nordvestjylland kendetegnet ved store husdyrbrug. Udviklingen stopper aldrig, og siden 1950 er de store, industrielle landbrug rykket ind i det vestjyske kulturlandskab, omgivet af mange nedlagte landbrugsejendomme, som i dag er bosted for talrige familier, som har deres arbejde i byerne.

Bogen afsluttes med beskrivelse af en række af Holstebro-Strueregnens landbrug inden for de væsentligste produktionsgrene. Landmændene, hvoraf to er formænd i landboorganisationerne, fortæller her også om nutidens udfordringer og styrker i dansk landbrug.

Om forfatteren

Bogens forfatter, Søren Poulsen (f. 1947), er historiker og har fra 1979 arbejdet som museumsformidler på Hjerl Hede og i perioden 1985-2015 som museumsinspektør ved Herning Museum, nu Museum Midtjylland.

Ved siden af har han været økologisk deltidslandmand på ejendommen Vester Flyndergård i Lemvig Kommune.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere