Vandløb var på dagsordenen

Udgivet d. 15-03-2018

Vand var et stort tema på Holstebro Struer Landboforenings generalforsamling i aftes.

Vand til markvanding. Vådområder. For meget vand, når det regner. For lidt vand for pengene.

Vand var på dagsordenen, da Holstebro Struer Landboforening  holdt generalforsamling.

- Landmænd,  der har husdyrhold og aftager vand fra private eller offentlige vandværker, betaler alt for meget for vand, sagde formand for Holstebro Struer Landboforening, Kristian Gade i sin beretning i aftes.

Bestyrelsen har opfordret de lokale vandværker til at indføre en trappemodel med en vis trappehøjde.  Kristian Gade aftager selv vand fra Fåre Vandværk, hvor prisen er 1,25 kr. pr. kubikmeter. Skulle han modtage vand fra Vestforsyning, ville prisen blive på 4,52 kr. ud over et forbrug på 6.000 kubikmeter - svarende til en merudgift på over 60.000 kr.

Flere medlemmer er i samme situation og vil gerne etablere egne boringer, men kan ikke få tilladelse hertil fra Holstebro Kommune.

Kristian Gade lovede at fortsætte kampen for billigere vand eller retten til at etablere egen boring.

Fornuftig dialog

I maj 2017 havde foreningen i samarbejde med Herning-Ikast Landboforening indbudt til dialog med kommunale vandmiljømedarbejdere og politikere.

- Vores tilgang til løsning af udfordringer med rent drikkevand er ikke at drøfte på avisens forside – vi vil meget hellere sikre, at beslutninger træffes på en faglig baggrund og ikke følelser, sagde han.

Lokalt opleves ikke tiltag til begrænsninger på landbrugets dyrkningsmuligheder i vandindvindingsområder, som i andre kommuner, hvor der udstedes forbud mod at sprøjte nær boringer til vandindvinding eller ligefrem ekspropriation.

- Det er alt sammen forsøg på at begrænse landmændenes brugsret til jorden. Det er ikke rimeligt - for det er reelt et forbud mod at bruge lovlige midler. Og vi har endnu ikke set dokumentation for, at sprøjtningen udgør en risiko for drikkevandet. Det hele hviler på ”følelser” og ”bekymring”,  sagde Kristian Gade.

Vandet parkeres

Holstebro Struer Landboforening har valgt at varetage interesserne for de 50 lodsejere, der indgår i et klimasikringsprojekt mellem Holstebro og Hodsager. For at hindre oversvømmelser i Holstebro ved store nedbørsmængder, er det tanken at bruge Vandkraftsøen og ådalen ud til Hodsager som ”parkeringsplads” for vand i de perioder, der kommer store mængder.

Vandløb ud af planerne

Foreningen har gennem året brugt mange ressourcer på at få de vandløb ud af vandområdeplanerne, som ikke har eller kan opnå en god økologisk tilstand for bunddyr, fisk og planter.

- Vi har oplevet stor velvillighed fra sekretariatskommunens side til at fremskaffe nye data – sågar at udtage okkermålinger – når vi bad om det, siger Kristian Gade.

For oplandet til Nissum Fjord har foreningen indstillet, at 19,2 km vandløb miljømålet fjernes, og at cirka 27 kilometer vandløb nedklassificeres.

Kristian Gade lovede at fortsætte kampen for billigere vand eller retten til at etablere egen bording.

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere