I år genåbner to tilskudsordninger til energibesparelser

Udgivet d. 05-01-2021

Det er ”Erhvervstilskud til Energieffektiviseringer” og ”Bygningspuljen”, som åbner igen.

Det vil være muligt at søge ”Erhvervstilskud til Energieffektiviseringer” i perioden 18. januar til 1. februar 2021.

Tilskudsordningen giver tilskud til erhvervsmæssige energibesparelser. Tilskuddet er på op til 56 øre per sparet kWh for 1. års besparelse, dog maksimalt 50% af den samlede investering.

På grund af væsentligt papirarbejde med beregning og dokumentation af energibesparelsen bør energibesparelsen være på mindst 100.000 kWh/år (det svarer til ca. 10.000 liter fyringsolie) ved ansøgning om tilskud.

Tilskudsordningen indeholder en række krav, som man skal opfylde, samt overholde.

Hvad kan man opnå tilskud til?

Nedenfor er oplistet typiske eksempler på, hvad det er muligt at få tilskud til – ud fra hvad man har opnået tilskud til i den første ansøgningsrunde i oktober 2020:

  • Varmeforsyning - udskiftning af ældre halmfyr med nyt halmfyr hos svineproducent
  • Udskiftning af ældre halmfyr med nyt stokerfyr til skovflis hos svineproducent
  • Udskiftning af stokerfyr til halm med ny stokerfyr til skovflis hos slagtekyllingeproducent
  • Belysning - udskiftning til LED
  • Staldventilation - udskiftning til lavenergiventilation.
  • Derudover er det bl.a. muligt at opnå tilskud til udskiftning af oliekedel med varmepumpeanlæg (svinestaldsanlæg)

Nøglepunkter for at kunne opnå tilskud

  • Energibesparelsen skal være reel, samt realiserbar.
  • Energibesparelsen skal kunne dokumenteres ved hjælp af gyldige data fra 3. part, f.eks. med uafhængige undersøgelser eller med konkrete målinger.
  • Energiforbruget i nu-drift-situationen bør ubetinget kunne dokumenteres (fakturaer for indkøb mv).
  • Tilskuddet gives kun til anlæg eller udstyr, som har været mindst to år i drift.

Der gives ikke tilskud til
Nyanlæg af bygninger og tekniske installationer.
Energieffektivisering af transportsystemer (f.eks. omlægning af gylletransport med traktor og vogn til lastbil)

Det er vanskeligt eller umuligt at opnå tilskud til:
Udskiftning af traktorer (energibesparelsen er for lav)
Læssemaskiner (kan ikke dokumenteres)
Mejetærskere (kan ikke dokumenteres)

Bemærk, at du først må bestille det, du gerne vil have tilskud til, når du har modtaget tilsagn om tilskuddet fra Energistyrelsen.

Læs mere om ordningen her 


Tilskudsordningen Bygningspuljen åbner igen i 1. kvartal 2021


Bygningspuljen, som administreres af Energistyrelsen, sætter skub i Danmarks grønne omstilling ved at støtte boligforbedringer, der sparer energi. Denne ordning åbner igen på et tidspunkt i 1. kvartal 2021, hvor ordningens pengekasse er blevet tilført friske tilskudsmidler.

Tilskudsordningen kan yde tilskud til energibesparelser i helårsboliger. Ordningen er opbygget sådan, at det er enkelt og let for den enkelte bygningsejer at ansøge om tilskud. Læs mere om ordningen her. 

Man kan allerede nu gøre sig klar til ansøge om tilskud i 2021. Vi anbefaler, at du støtter dig til trin-for-trin-vejledningen på hjemmesiden.

Hvem kan ansøge
Ansøger kan enten være bygningsejeren eller en person, som bygningsejeren giver fuldmagt til at ansøge.

Detaljeret vejledning
Vi anbefaler, at du læser den detaljerede vejledning til ansøgningsprocessen. Vejledningen kan hentes på denne side.

Energimærkning
Ansøgning om tilskud til at etablere varmepumpe kan udføres, uden at boligen er energimærket.

Ved ansøgning om energitilskud til alt andet end varmepumper, skal boligen være energimærket. Energistyrelsens oversigt over energimærkningsfirmaer findes her.

Bilag til ansøgningen, som kan klargøres på forhånd
1. Tingbogsattest. Man skal vedlægge en tingbogsattest / udskrift fra tingbogen, som viser, at man er ejer af den matrikel, man søger tilskud til. Tingbogsoplysninger kan hentes her. 
2. Ansøgererklæring. Hent, udfyld og vedlæg en ansøgererklæring til ansøgningen. Ansøgererklæringen kan hentes her. Bemærk, at du først må bestille det, du gerne vil have tilskud til, når du har modtaget tilsagn om tilskuddet fra Energistyrelsen.

Har du brug for vejledning, sidder driftsøkonom hos SAGRO, Maria Eugster Klug, klar til at hjælpe. Du finder kontaktoplysningerne til højre på denne side.

Ligeledes er det muligt at kontakte Byggeri & Teknik I/S:
Energi- & teknikrådgiver Gunnar Schmidt: 9999 2319 / gus@byggeri-teknik.dk
Energi- & teknikrådgiver Kurt S. Mortensen: 9999 2318 / ksm@byggeri-teknmik.dk


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere