I år kan du både give coronagavekort og skattefrie julegaver

Udgivet d. 02-12-2021

I år kan du som arbejdsgiver vælge at give et skattefrit coronagavekort på op til 1.200 kr. Beløbsgrænserne for gaver er uændrede i forhold til sidste år.

- I princippet kan en arbejdsgiver, der endnu ikke har givet sine ansatte et coronagavekort - og som heller ikke har givet smågaver i årets løb, nu give sine medarbejdere julegaver for 2.400 kr. Den ene halvdel i form af et coronagavekort og den anden halvdel i form af en tingsgave.

Det oplyser Hans Arne Pedersen, der er registreret revisor og formand for Skattegrupppen hos SAGRO i Esbjerg.

Gavekort fra arbejdsgivere er normalt skattepligtige for modtagerne, men de særlige coronagavekort er altså fritaget herfra.

Allerede i marts måned vedtog Folketinget et lovforslag, der giver både offentlige og private arbejdsgivere mulighed for at give et skattefrit gavekort til deres medarbejdere. Det kan være som kompensation for en aflyst julefrokost eller for at påskønne medarbejdernes indsats under coronakrisen. Samtidig kan det være for at støtte lokalområdets restauranter og kulturliv.

Gavekortet må have en værdi på op til 1.200 kr., men beløbet må også gerne splittes op og fordeles på flere gavekort, der ikke nødvendigvis skal gives på én gang. Dog skal arbejdsgiverne være opmærksomme på, at ordningen gælder for gavekort, der gives i kalenderåret 2021.

Gavekortet må kun gælde disse ydelser:

  • Restauranter og caféer mv.
  • Overnatning på hoteller og kroer mv.
  • Oplevelser hos koncertsteder og teatre mv.

Almindelige gavekort og kontanter beskattes
De ”almindelige” gavekort til butikker, supermarkeder osv. anses fortsat for skattepligtige, fordi gavekort sidestilles med kontanter. En ellers skattefri julegave til 900 kr. kan derfor blive skattepligtig, hvis gaven er et gavekort.

- SAGROs kunder er fortrinsvis landmænd, og de synes det er ”noget bøvl”, at de som arbejdsgivere er nødt til på forhånd at vælge nogle gaveartikler ud, som medarbejderne kan vælge imellem. Men det er måden at gøre det på, hvis gaven skal være skattefri, fortæller Hans Arne Pedersen.

Beløbsgrænserne
Udgiften til virksomhedens julegaver er en personaleudgift, der kan trækkes fra i skatteregnskabet.

En arbejdsgiver kan give en ansat gaver for op til 1.200 kr. i 2021, uden af den ansatte skal beskattes af gavernes værdi. Hvis værdien er mere end de 1.200 kr., skal den ansatte beskattes af

hele beløbet. Her tælles alle gaver med, som den ansatte har fået i løbet af året. Arbejdsgiveren kan altså godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. Men så skal hele beløbet beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Der er også en særlig ”900 kr.-regel”. Hvis en julegave har en værdi på højst 900 kr., skal den ansatte ikke beskattes af julegavens værdi, selvom den ansatte i løbet af året har fået gaver for mere end de 1.200 kr. Hvis arbejdsgiveren f.eks. i løbet af året har givet gaver for 500 kr., og til jul giver en gave på 900 kr., skal den ansatte ”kun” beskattes af 500 kr. Julegaven til 900 kr. er skattefri.

Julegaver til mere end 1.200 kr. er altid skattepligtige. Giver en arbejdsgiver således en julegave til mere end 1.200 kr., skal arbejdsgiveren opgive beløbet til SKAT som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som driftsomkostning.

Hvad med momsen på julegaver?
Momsen af udgifter til julegaver til virksomhedens ansatte kan ikke fratrækkes i momsregnskabet. Men arbejdsgiveren har skattemæssigt fradrag, også for momsudgiften.

Julefrokost til ansatte
- Hvis du gerne vil invitere dine ansatte og måske også deres ægtefæller ud til en julefrokost med spisning og live-musik og eventuelt også efterfølgende overnatning på hotel, er der fradrag for udgiften som en personaleudgift, forklarer Hans Arne Pedersen.

Fradragsretten gælder også udgiften til arbejdsgiverens egen deltagelse. Hvis der er ulønnede medhjælpere, er der også fradrag for udgiften til dem.

- En arbejdsgiver, som ingen ansatte har, har ikke ret til at fradrage udgiften til en julefrokost. Her er der nemlig ikke tale om en driftsudgift altså en udgift for at ”erhverve, sikre og vedligeholde” indkomsten. Hvis der deltager samarbejdspartnere i julefrokosten, skal det betragtes som repræsentation, hvor der kun er fradrag for 25 % af udgifterne, oplyser Hans Arne Pedersen.

For de ansatte er der tale om et skattefrit personalegode, når arrangementet har et rimeligt omfang og varighed. Den ansatte skal altså ikke beskattes.

Hvad med momsen ved julefrokoster?
Hvis julefrokosten holdes på en restaurant, et hotel eller andet, kan der foretages fradrag for 25 % af momsen af udgifterne til bespisning i momsregnskabet. Det gælder også for bespisningsudgifter for arbejdsgiveren og dennes ægtefælle. Derimod kan der ikke trækkes moms fra, hvis julefrokosten afholdes i virksomhedens egne lokaler. Momsen af udgifter til musik og underholdning kan ikke fratrækkes i momsregnskabet. I det omfang der ikke er fradrag for momsen i momsregnskabet, indgår momsbeløbet i den udgift, som arbejdsgiveren skattemæssigt har fradrag for.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Hans Arne Pedersen Registreret Revisor 76 60 22 41 25 57 99 50
Hans Arne Pedersen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere