Indberet vildsvin, så de kan blive skudt

Udgivet d. 12-10-2017

Alle lodsejere og jægere i det sydlige Jylland opfordres af Landbrug & Fødevarer til at indberette forekomster af vildsvin til Naturstyrelsen.

Hvis der ikke holdes fast i bortskydningen af vildsvin, kan det få meget store konsekvenser, fx i forbindelse med afrikansk svinepest.

Hen over sommeren har vi været vidne til, at afrikansk svinepest er rykket tættere og tættere på vores grænser. Senest er der konstateret afrikansk svinepest i vildsvin i det sydøstlige hjørne af Tjekkiet, og også i Rumænien er den frygtede sygdom blevet konstateret.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark og med udviklingen i Europa er det vigtigt, at situationen håndteres optimalt både i Danmark og i vores nabolande. Et udbrud af Afrikansk Svinepest i Danmark vil nemlig øjeblikkeligt lukke alle eksportmarkederne for svinekød.

Dette vil kunne få overordentlig store økonomiske konsekvenser set i lyset af, at den danske eksport af svinekød i 2016 udgjorde en værdi af 30 milliarder kr.

Vildsvin kan give store problemer
En risikofaktor i forbindelse med truslen om svinepest er forekomsten af vildsvin i naturen. Hvis der findes et vildtlevende vildsvin, vil der være en risiko for smitte til tamdyr. Men det helt store problem ved at have en bestand af vildsvin er, at der i forbindelse med et eventuelt udbrud af svinepest vil gå meget længere tid, før sygdommen kan siges at være under kontrol. Det vil betyde, at eksportmarkederne er lukkede i tilsvarende længere tid.

I Danmark har man fra myndighedernes side truffet en beslutning om, at man ikke ønsker en vildtlevende bestand af vildsvin. Det betyder, at Naturstyrelsen kan give et påbud om, at et evt. vildtsvin skal bortskydes for at forhindre, at arten etablerer sig i Danmark.

Påbud om afskydning skal efterleves
Som lodsejer er man ikke forpligtet til at indberette det til Naturstyrelsen, hvis man ser vildsvin. Men af hensyn til de meget store konsekvenser der kan være ved at have vildsvin i Danmark, opfordres alle lodsejere og jægere m.fl. på det kraftigste til at kontakte Naturstyrelsens lokale enhed, hvis man ser et vildtsvin og ikke selv skyder det.

Naturstyrelsen kan give lodsejer et påbud om at skyde vildsvinet og kan i sidste ende, hvis påbuddet ikke overholdes, foretage reguleringen selv. Mangel på efterkommelse af påbud efter lov om jagt og vildtforvaltning kan straffes med bøde.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere