Baltic Pipe og lodsejernes rettigheder

Udgivet d. 07-03-2018

Landboforeninger tværs over landet arbejder på en fælles deklaration, der stiller alle lodsejere lige - så alle står sammen. Se TV Syds indslag.

Tekst: Niels Kristian Fruergaard, chef for Politisk Sekretariat, SAGRO

Indenfor de næste 3 – 4 år vil gasledningen Baltic Pipe blive gravet ned på tværs af Danmark. Mange medlemmer i Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening vil blive berørt heraf.

Tirsdag den 6. marts havde foreningerne indbudt til informationsmøde for de berørte lodsejere. Godt 80 deltog i mødet, der foregik i Vejen Idrætscenter. Mødets formål var at orientere om de gener, en sådan ledning vil medføre, og ikke mindst, hvilke muligheder der er for at blive kompenseret.

De rettigheder og forpligtigelser, man som lodsejer i den forbindelse bliver underlagt, beskrives i en deklaration.

Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening er gået sammen med landboforeninger tværs over Danmark for at arbejde for, at de enkelte lodsejere ikke hver især skal ud og have besvær med at få lavet en deklaration for netop deres ejendom.

Formålet er at få lavet en fælles deklaration, der som udgangspunkt skal være gældende for alle lodsejere. De berørte landboforeninger har nedsat en styregruppe. Fra Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening er H.C. Gæmelke valgt til at varetage medlemmernes interesser.

Se mere om sagen, som den blev belyst af TV Syd tirsdag aften.

H.C GÆMELKE ER LOKAL repræsentant

H.C Gæmelke er valgt til at varetage de lokale medlemmernes interesser i en styregruppe vedr. Baltic Pipe.

H.C. Gæmelke kan træffes på  tlf. 2226 4290
E-mail: hc@gaemelke.dk

H.C GÆMELKE ER LOKAL repræsentant

Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere