Baltic Pipe: Møde med ministeren

Udgivet d. 09-04-2018

Fredag den 6. april holdt repræsentanter for foreningerne møde med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lillleholt.

 

Kære lodsejere 

Er Baltic Pipe i almenvellets interesse? 

Fredag den 6. april holdt repræsentanter for foreningerne møde med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lillleholt. 

En central del af mødet omhandlede ekspropriationens lovlighed. Netop det forhold har mange lodsejere har stillet spørgsmålstegn ved, da ledningen alene skal transportere gas gennem Danmark, og dermed ikke kommer forbrugerne herhjemme til gavn. 

Vi forventer, at ministeren svarer på spørgsmålet inden for forholdsvis kort tid. Når der foreligger et svar, vil vi først og fremmest orientere jer lodsejere. 

På baggrund af svaret vil vi også vurdere hvilke videre tiltag, der er nødvendige. 

En fortsat dialog 

Ministeren var meget lydhør over for de bekymringer og konkrete forbehold, som gruppen præsenterede. Herunder blev også de mere konkrete forhold som ledningsdybden og erstatningsspørgsmålet drøftet. 

Der var bred enighed om, at der er behov for en fortsat dialog mellem foreningerne, ministeren og med Energinet.dk om Baltic Pipe. Det er aftalt, at der holdes endnu et møde. Den endelige dato er ikke fastsat. 

Mødet med ministeren er omtalt i Effektivt Landbrug, og kan læses her.

På mødet deltog H.C. Gæmelke (Jysk Landbrug) Hans Damgaard (Kolding Herreds Landbrugsforening), Torben Poulsen (Centrovice) og Torben Hansen (Gefion). 

Snarligt møde med Energinet.dk 

Vi har desuden fået en positivt tilbagemelding fra Energinet.dk vedrørende et møde om vilkårene for gasledningen. Vi forventer, at mødetidspunktet snart fastsættes. 

Desuden har Energinet.dk oplyst os om, at der medio april blive sent et brev ud til samtlige lodsejere. Vi har fået oplyst, at brevet blandt andet vil indeholde informationer om afvanding og drænforhold samt erstatning og information om servitutten. 

Med venlig hilsen 
Foreningerne 

 

Klima- og Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) havde fredag besøg af repræsentanter for de lodsejere, der kan blive berørt af Baltic Pipe-projektet. Fra venstre ses Hans Damgaard, Kolding Herreds Landbrugsforening, H. C. Gæmelke, Jysk Landbrug, Torben Poulsen, Centrovice og Torben Hansen, Gefion. Privatfoto.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere