Kæmper desperat for at redde ekstensiv driftsform

Udgivet d. 11-05-2020

I denne uge er der foretræde og samråd i Folketingets Miljø- og fødevareudvalg, og i dag (11. maj) lyttede to folketingspolitikere til far og søns appel om at måtte fortsætte en 150 år gammel driftsform.

Med ryggen mod muren gør Christian Østergaard Nielsen og hans far, Niels Morten, i denne uge alt, hvad de kan for at påvirke politikerne på Christiansborg til at lempe eller dispensere, så deres studeproduktion ved Billum ikke bliver ramt af regeringens forslag om at forbyde gødskning af §-3-arealer.

På onsdag får Christian Ø. Nielsen foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, og i dag var de to lokale folketingsmedlemmer, Anders Kronborg (A) og Anni Matthiesen (V) på besøg, og her var det ikke svært at finde sympati og forståelse hos Anni Matthiesen, mens Anders Kronborg nøjedes med at love at bringe de gode argumenter videre til miljøminister Lea Wermelin og socialdemokraternes ordfører på området, Mette Gjerskov.

Da socialdemokraterne havde regeringsmagten forrige gang, fik de vedtaget et forbud med gødskning, sprøjtning og pløjning af §3-arealer. Da den borgerlige Lars Løkke-regering kom til, blev loven rullet tilbage, endnu inden den var trådt i kraft. En genindførelse af forbuddet var et valgløfte i den seneste valgkamp, og derfor har Lea Wermelin nu fremsat lovslaget.

Hvis der ikke bliver fundet en bred løsning, vil lovgivningen rulle frem og tilbage. Det kan landbruget ikke leve med, siger Anni Matthiesen (V).

Bliver det vedtaget, vil Christian Østergaard Nielsen ikke længere kunne opretholde en rentabel produktion. En tredjedel af gårdens 150 ha får i dag en moderat gødningstildeling, der sikrer, at græsset vokser så godt, at det er grundlag for en produktion af 500 slagtekalve og 120 stude årligt. Uden gødning vurderer han, at udbyttet vil falde med 75 procent, og så forsvinder grundlaget for produktionen, samtidig med at det vil forringe gårdens handelsmæssige værdi med flere millioner kroner.

Kompromis-mulighed?

Indgrebet vil oveni købet være erstatningsfrit, fremgår det af lovforslaget.

- Jeg forstår godt, at det ikke er til at leve med, at vi ruller den her slags frem og tilbage i Folketinget. Vi må have afsøgt mulighederne for at finde en bred løsning, sagde Anni Matthiesen. Hun foreslog, at et kompromis kunne være, at pløjning og sprøjtning bliver forbudt, men at det fortsat kan være tilladt at gøde moderat.

Brede forlig, tak!

- For mig er det vigtigt, at vi får genoprettet biodiversiteten, og det halter mange steder. Derfor er jeg enig i, at sprøjtning i §3-områder skal forbydes. Besøget i dag har været informativt, og det er rart at blive klogere. Jeg er også tilhænger af en bred, politisk løsning. Men hvorfor er det, når der er socialdemokratiske regeringer, der skal findes brede løsninger? Da Venstre var i regering, var ønsket om bredde nok ikke helt så stort, konstaterede Anders Kronborg.

Niels Laursen og Anders Harck, der er henholdsvis formand og næstformand i Sydvestjysk Landboforening, lovede at få Landbrug & Fødevarer til at udarbejde et notat, der kan belyse konsekvenserne, hvis lovforslaget ændres til et forbud med pløjning og sprøjtning.

Et udfald, der vil passe Christian og Niels Morten Østergaard Nielsen godt. De har nemlig aldrig hverken pløjet eller givet pesticider til deres græsmarker.

På onsdag – lige i forlængelse af Christians foretræde for Miljø- og fødevareudvalget, er miljøminister Lea Wermelin kaldt i samråd om sagen.

Fakta

Fakta

Christian Ø. Nielsen er 5. generation på gården, hvor det i 150 år har været en del af driften at tildele en moderat mængde gylle for at skaffe foder af en god kvalitet til studene både sommer og vinter.

Nu vil regeringen forbyde at gødske engene.  

Studenes afgræsning skaber levevilkår for insekter og fugle i de åbne marker, som vil være i fare for at gro til i siv og tagrør, hvis driften ophører.

Her hos Christian og Niels Morten vil lovforslaget føre til tab af biodiversitet. Uden lort, ingen liv - så enkelt er det, forklarede Niels Laursen.

Christian Østergaard Nielsen er væbnet til tænderne med argumenter, når han får foretræde onsdag. Hans studeproduktion er for eksempel bæredygtig og langt at foretrække frem for importeret argentinsk oksekød.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere